Villmark Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Vi har 409 gjester her nå
Søk
Søk bare i:

Søkeord norske

Totalt 51 resultater funnet.

Side 1 av 3
1. Blåbær?
(Natur og Friluft)
Var en tur i Sverige her å vandret. Fant veldig mye blåbær. Er de tidlig ute i år eller er dette vanlig. Og er det noen som vet om det er mye blåbær i den Norske heimen også om dagen? Har fått ...
2. Rødrev
(Leksikon/Dyr)
... modell og kåpelengde. Slike kåper omsettes ofte for mer enn 35.000 norske kroner. I 1988 ble det estimert at nærmere ti millioner rev ble avlivet for skinnets skyld. Av disse var omkring halvparten såkalt ...
3. Fjellrev
(Leksikon/Dyr)
... bestandsutvikling 5.2 Norske løsninger5.2.1 Bevaringsbiologi fjellrev 5.2.2 SEFALO-prosjektet 5.2.3 Prosjekt fjellrev 5.3 Yngling i Norge 6 Sykdomsbildet 7 Systematikk 8 Referanser 9 Litteratur 10 Eksterne ...
4. Oter
(Leksikon/Dyr)
... Idag ser den norske oterbestanden ut til å være i fremgang, særlig fra Møre og Romsdal og nordover. Her er det i dag 10-15 000 dyr. Innhold 1 Diett 2 Beskrivelse 3 Habitat 4 Formering 5 Jakt 6 Se også ...
5. Flaggermus
(Leksikon/Dyr)
... som alle tilhører glattneseflaggermusene (Vespertilionidae) og hører hjemme blant småflaggermusene. Norske og europeiske arter lever av insekter. Atferd De fleste flaggermus ser dårlig og er helst nattaktive ...
6. Stålorm
(Leksikon/Dyr)
...  Europa, Lilleasia, Transkaukasia, Iran. Underarter: Stålorm er den eneste norske representanten for gruppen stålormer. Selv om den mangler bein er den ikke en slange, men en øgle. Utseende og ...
7. Hoggorm
(Leksikon/Dyr)
... 82-496-0037-1 Eksterne lenker Commons: Vipera berus ? bilder, video eller lyd Animal Planet Folkehelseinstituttet Tidsskrift for Den norske lægeforening Roar Solheim: Bitt av hoggorm. Nationellt resurscentrum ...
8. Rein
(Leksikon/Dyr)
... familier som sitter på beiterettighetene og er reineiere. Utenfor reinbeiteområdene finnes imidlertid også norske tamreinlag som driver med reindrift i Sør-Norge. Reindriftsretten reguleres av reindriftsloven. ...
9. Lemen
(Leksikon/Dyr)
... Y. 1969. Norske undersøkelser over avkomproduksjonen hos rovfugler og ugler sett i relasjon til smågnagerbestandens vekslinger. Fauna 22 (2): 73?126. Högstedt, G. & Seldal, T. 1996. Lämmeltåget ? en ...
10. Dvergmus
(Leksikon/Dyr)
... 1985. Her er den nå funnet i et begrenset område i Dalsland og Värmland. Man antar at den norske bestanden er et resultat av innvandring herfra. Noen lang historie i Norge har arten ganske sikkert ikke. ...
11. Bever
(Leksikon/Dyr)
... I Sverige og Finland ble den utryddet rundt 1870. I Norge ble arten fredet første gang i 1845, senere i 1899 og 1924. På det minste var det 60?100 gjennlevende dyr. I dag teller den norske bestanden ca ...
12. Elg
(Leksikon/Dyr)
... i de norske skoger. Det engelske ordet for elg er elk i Europa, mens man i nordamerika kaller den moose. Nordamerikanerene bruker ordet elk om hjort. Ordet moose stammer fra det indianske (algonkinske) ...
13. Piggsvin
(Leksikon/Dyr)
... norske leksikon» foretrekker pinnsvin. Radioprogrammet Språkteigen på NRK mener pigg er nynorsk, og pinn bokmål. Samlaget sin «Nynorsk ordliste» foretrekker da også piggversjonen. Eventuelt kan man si ...
14. Grevling
(Leksikon/Dyr)
...  Underarter: Grevling (Meles meles) er et kraftig bygd mårdyr som er utbredt over hele Eurasia. Den norske bestanden er økende, og nordligste kjente hi er funnet i Mo i Rana. På Sørlandet, hvor den ...
15. Jerv
(Leksikon/Dyr)
... I 2008 fikk norske sauebønder erstatning for 10 400 sau og lam drept av jerv, mens gaupa tok 9.900 og bjørnen 5.300. Arten er representert med to eksemplarer i Kristiansand dyrepark. Eksterne ...
16. Ulv
(Leksikon/Dyr)
... blir ulv ca. 70-80 cm høye og omkring 30-50 kg tunge, men det finnes og underarter som er både større og mindre. Den norske underarten har en gjennomsnittsvekt på ca. 40 kg som voksen. Tispene oppnår normalt ...
17. Blodigle
(Leksikon/Fisker)
... som er i overensstemmelse med det latinske navnet. Den norske navnet blodigle stammer fra tysk språk, og hører mer fryktinngytende ut. Enkelte fagfolk har begynt å bruke de danskspråklige navnet i norsk ...
18. Brennmanet
(Leksikon/Fisker)
... opptil 2 m i diameter, og er det største av alle nesledyr. Den er meget vanlig langs hele norskekysten. Nesledyr (Cnidaria) er en av de mest vellykkede rekker i dyreriket, og kan spores minst 500 millioner ...
19. Pigghå
(Leksikon/Fisker)
... langs hele norskekysten. Den lever på dyp ned til 400 m, og opptrer ofte i stimer på flere tusen individer. Den kan bli opptil 120 cm lang, og fanges i dag hovedsakelig på grunn av sitt velsmakende kjøtt. ...
20. Bergnebb
(Leksikon/Fisker)
...  Atlanterhavet Underarter: Bergnebb er den minste av leppefiskene. Den er vanlig fra vestkysten av Sverige, langs norskekysten nord til Nord-Trøndelag og sørover til Marokko.Den er oransje på farge, ...
<< Start < Forrige 1 2 3 Neste > Siste >>