Villmark Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Vi har 405 gjester her nå
Søk
Søk bare i:

Søkeord insekter

Totalt 50 resultater funnet.

Side 1 av 3
20 tips for en bedre hverdag i kamp med blodtørstige insekter 1.Aktivitet: Myggen er mest aktiv mellom solnedgang og soloppgang, og det er på denne tida av døgnet de tyngste tiltakene bør settes ...
2. Forelskede insekter
Forelskede insekter
(Galleri / Insekter)
Beskrivelse: Bug love
3. Rødrev
(Leksikon/Dyr)
... helst i skumring og mørke. I områder med mye mat er reviret gjerne 5–12 km². I mer sparsomme områder kan reviret være 20–50 km². Den spiser fugler, insekter, reptiler, fugleegg, små gnagere ...
4. Flaggermus
(Leksikon/Dyr)
... nektar som de lukter seg frem til. Samtlige øvrige flaggermus er småflaggermus (Microchiroptera), og de fleste lever av insekter. Innhold 1 Utseende 2 Atferd2.1 Flygedyktighet 2.2 Dvale 2.3 Navigering ...
5. Dvergmus
(Leksikon/Dyr)
... Arten lever for en stor del av frø og annen plantekost. Den tar også noe insekter, særlig om vinteren. Om sommeren finner den mye av føden oppe i vegetasjonen. Den klatrer godt, og bruker halen som et ...
6. Husmus
(Leksikon/Dyr)
... Hos visse laboratoriemus forekommer kull på ca. 30 unger. Føde Ute i det fri lever husmusa særlig av frø, men med et ganske stort innslag av insekter og andre smådyr. I hus er den altetende. Den gnager ...
7. Elg
(Leksikon/Dyr)
... 1.000 ulike plantearter. Mange vannplanter er viktige næringskilder, eksempelvis planter i nøkkerosefamilien. Elgen er en dyktig svømmer, og opphold i vann gir dessuten beskyttelse mot insekter som mygg ...
8. Piggsvin
(Leksikon/Dyr)
... den opprinnelige faunaen. De lever i løvskog, langs dyrket mark, og i hager. Adferd Piggsvin spiser insekter og små virvelløse dyr som snegler og meitemark, men også små virveldyr, som slanger og amfibier, ...
9. Mår
(Leksikon/Dyr)
... kjønnsmodne. Måren lever ca 10 år i naturen, opptil 17 år i fangenskap. Måren eter mye hare, ekorn og smågnagere, men også insekter, frosker, egg og småfugler, samt bær og sopp. Den spiser også åtsler. ...
10. Bjørn
(Leksikon/Dyr)
... å ta klovdyrkalver under kalvingen og gytefisk som vandrer i elvene. Selv om bjørner gjerne spiser bær, frukt og insekter, sper de gjerne på kostholdet med små virveldyr, fisk, kadavre, honning, frø, nøtter, ...
11. Sørv
(Leksikon/Fisker)
... lenker if (window.showTocToggle) Beskrivelse Sørvens hode er forholdsvis lite og uten skjell, munnen er underbitt og markert skrånende oppover tilpasset å spise insekter fra øvre vannlag. Fisken har ...
12. Gullbust
(Leksikon/Fisker)
... av insekter, krepsdyr og planter. Den svømmer ofte i store stimer. Gytingen foregår i april-mai på grus eller sandbunn. Litteratur Pethon, Per (2005) Aschehougs store fiskebok, 5. utg. – Oslo. ...
13. Laue
(Leksikon/Fisker)
... innsjøer og vann. Om vinteren på dypere vann, i likhet med de øvrige karpefiskene. Den lever av vannlopper, myggpupper og luftinsekter. Gytingen finner sted i mai-juni, undertiden juli, på ganske grunt ...
14. Harr
(Leksikon/Fisker)
... best i kaldt og oksygenrikt vann, og lever hovedsakelig av plankton, insekter og små krepsdyr. Harren, som er utbredt flere steder i Norge, er en populær sportsfisk, og fanges helst med fluer.Glomma er ...
15. Mort
(Leksikon/Fisker)
... er sølvblank med blågrå rygg Undersiden er hvit. Øynene og finnene er rødlige. Ligner på sørv, men skilles fra den ved at ryggfinnen sitter rett over bukfinnene. Morten lever av insekter,plankton og alger ...
16. Kattugle
(Leksikon/Fugler)
... å oppdage før det er for sent. Mat Kattuglen er en rovfugl. Den spiser helst fugler og smågnagere. Den tar gnagere av størrelse opp til brunrotte. Kattuglen kan også spise ormer, frosker, insekter, ...
17. Tempelugle
(Leksikon/Fugler)
... Den kan ofte finnes ved hjelp av småfugler som varsler om den mens den sitter i et tre. Den jakter på forskjellige insekter og små virveldyr. Flukten er svært bølgete med noen få vingeslag og perioder ...
18. Kirkeugle
(Leksikon/Fugler)
... insekter, ormer og snegler. Hekking I naturen lager kirkeuglen reir i hule trær og steiner. Der det er mulig lager den reir i høye kirkespir; derav navnet kirkeugle. Den legger 3-5 egg som blir ruget ...
19. Gjøk
(Leksikon/Fugler)
... gjøkunge. Foto: Per H. Olsen Føde Gjøken lever først og fremst av insekter (biller, øyenstikkere, gresshopper m.v.) og larver (særlig sommerfugllarver og andre hårete larver). Hekking Gjøken er karakteristisk ...
20. Ravn
(Leksikon/Fugler)
... søppelplasser. Ellers tar den også mange slags bytte, fra insekter til lemen og frosk. Færøysk frimerke fra 1995 med ravnemotiv, tegnet av Astrid Andreasen Utbredelse og biotop Corvus corax er utbredt ...
<< Start < Forrige 1 2 3 Neste > Siste >>