Villmark Bibliotek Leksikon Insekter Mudderflue Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Mudderflue PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Insekter

Litt om Mudderflue

Mudderfluer
En «Kjempe mudderflue» (Corydalidae), disse finnes ikke i Europa.
En «Kjempe mudderflue» (Corydalidae), disse finnes ikke i Europa.
Vitenskapelig(e)
navn:
Megaloptera
Norsk(e) navn: Mudderfluer
Hører til: Neuropteroidea,
vingede insekter,
insekter
Antall arter: 5 i Norge
10 i Europa
ca. 300 i verden
Habitat: ved og i ferskvann,
langs vannkanter og sakterennende elver.
Utbredelse: hele verden

Delgrupper:

Larve av mudderfluen Sialis lutaria. Legg merke til gjellene langs bakkroppen. Klikk på bildet for å se det større.

Mudderfluer (Megaloptera) er en gruppe av insekter med et market og rikt utviklet ribbenett eller årenett på vingene. De er alle plassert i Neuropteroidea, sammen med nettvinger og kamelhalsfluer. I verden er det ca. 300 arter, og i Norge bare 5 arter.

Dette er ikke en «ekte» flue, selv om navnet kan tyde på det. De «ekte» fluene er alle plassert i ordenen tovinger (Diptera).

Innhold

Utseende

Mudderfluer er de mest primitive av insektene med fullstendig forvandling. Kroppen er ofte matt og mørkfarget. Den er ganske bløt og lite kitinisert.

Vingene er brunlig røkfarget og holdes taklagt bakover kroppen i hvile. Alle de fire vingene er omtrent like store.

Mudderflue, Megaloptera, Sialidae, Sialoide sp.

Levevis

Bare et fåtall finnes i Norge. De flyr sjeldent, og aldri langt. Derfor finnes de langs vann og vassdrag, der de har hatt sine larvestadier i vann. Voksne (imago) tar ikke til seg føde, selv om de har kjever.

Egg legges i en klase, i vannkanten. Mudderfluene gjennomgår en fullstendig forvandling, med et puppestadium.

Larvene lever i vann og de er frittgående på bunnen og lever som rovdyr på andre mindre dyr. De puster med gjeller. De skifter hud ialt 11 ganger før de bygger et puppekammer. Hele utviklingen (i Norge) tar ett år.

Systematisk Inndeling / norske arter

Et latinsk familenavn ender med ...idae, og et navn på en overfamilie på ...idea.

Norsk entomologisk forening har også utgitt en rekke Insekttabeller. Dette er små og billige hefter der en kan bestemme insekter til artsnivå. Et av heftene (se kilde) tar for seg de norske mudderfluene.

 • Neuropteroidea
  • Mudderfluer (Megaloptera)
   • familie «Kjempe mudderfluer» (Corydalidae) - ikke i Europa. Disse har tre punktøyne (ocelli) på hodet. Hannene (imago) har kraftige kjever.
   • familie «Små mudderfluer» (Sialidae) - 5 arter finnes i Norge. Disse mangler punktøyne (ocelli) på hodet.
    • Sialis abchasica Vshivkova 1985 - ikke i Norge.
    • Sialis dorochovae Vshivkova 1985 - ikke i Norge.
    • Sialis fuliginosa Pictet F. J., 1836 - sjelden, men funnet i hele Norge.
    • Sialis gonzalezi Vshivkova 1985 - ikke i Norge.
    • Sialis klingstedti Vshivkova 1985 - ikke i Norge.
    • Sialis lutaria (Linnaeus, 1758) - den vanligste arten i Norge, funnet nord til Troms.
    • Sialis morio Klingstedt, 1932 - sjelden, funnet spredt i Troms og Finnmark. Nordlig utbredelse.
    • Sialis nigripes Pictet A. E., 1865 - ikke i Norge.
    • Sialis sibirica McLachlan, 1872 - sjelden, funnet bare i østlige Finnmark. Nordøstlig utbredelse (Sibir). Status DD på den norske rødlisten (2006).
    • Sialis sordida Klingstedt, 1932 - sjelden i Norge, sjelden eller manglende i Midt-Norge. Status DD på Nasjonal rødliste (2006).

Kilder

 • Greve, Lita. 1987. Nettvinger, Kamelhalsfluer og Mudderfluer. Norske Insekttabeller nr. 12, Norsk entomologisk forening, 43 sider
 • Ottesen, P.S. (red.) 1993 Norske Insektfamilier og deres artsantall. NINA utredning 055, 40 sider.
 • Fauna Europa (2004) Fauna Europaea version 1.1, utbredelsesdatabase over europeiske dyr. www.faunaeur.org

Eksterne lenker

en:Megalopterasv:Vattennätvingar

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.