Villmark Bibliotek Leksikon Insekter Nettvinger Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Nettvinger PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Insekter

Litt om Nettvinger

Nettvinger
Gulløye
Gulløye
Vitenskapelig(e)
navn:
Planipennia,
Neuroptera
Norsk(e) navn: nettvinger
Hører til: vingede insekter,
insekter
Antall arter: over 4 000 i verden
305 i Europa
55 i Norge
Habitat: i ferskvann
og på land
Utbredelse: hele verden

Delgrupper:

Nettvinger (Planipennia eller Neuroptera) er en gruppe av insekter med usedvanlig godt utviklet ribbenett eller årenett på vingene. De er alle plassert i Neuropteroidea, sammen med mudderfluer og kamelhalsfluer. I verden er det ca. 4 000 arter, og i Norge litt over 50 arter.

Innhold

Liv og utvikling

Nettvingene har fullstendig forvandling og må gjennom et puppestadium før de blir kjønnsmodne (imago). De har bitende munndeler og to par vinger som ofte er ganske like hverandre. Flere arter regnes å være viktige nyttedyr da de lever av andre små dyr, som midd, bladlus og lignende.

Gulløyer

Gulløynene (Chrysopidae) er kanskje de mest kjente. De er stort sett lys grønne og har gyllenrøde fasettøyne, og er ofte å se ved utlampen eller de kommer de inn i hus for å overvintre.

Maurløver

Maurløver (Myrmeleonidae), er sjeldnere hos oss i Norge, de er kjent for larven som lager en fangstgrop i løs sand, hvori den selv sitter i bunnen og fanger dyr (maur) som faller nedi. Maurløver skiller seg fra andre nettvinger ved at de har en klubbe ytterst på antennen.

Bladlusløver

Bladlusløver (Hemerobiidae) er ikke uvanlige, og er den største delgruppen av nettvingene. Fargene er gul til svart og vingene er foldet som et tak over bakkroppen (taklagt).

Middløver

Middløver (Coniopterygidae), er små nettvinger som ikke har større vingespenn enn 5 millimeter. De har alle et hvitt voksaktig lag på kroppen og kan forveksles med enkelt små «sugere» (Hemiptera) som bladlus, skjoldlus og mellus.

Svampfluer

Svampfluer (Sisyridae) er små og lett å overse i naturen. Larver lever i ferskvann og de voksne finnes langs elvebredder og lignende.

Systematisk inndeling

Et latinsk familenavn ender med ...idae, og et navn på en overfamilie på ...oidea.

Norsk entomologisk forening har utgitt en rekke Insekttabeller. Dette er små og billige hefter der en kan bestemme insekter til artsnivå. Et av heftene (se kilde) tar for seg Nettvingene.

Nomenklaturen for familiene innen Nettvinger, følger Ottesen, 1993. (se kilde for detaljer).


Norske arter

I Norge er det funnet 55 arter.

Kilder

  • Greve, Lita. 1987. Nettvinger, Kamelhalsfluer og Mudderfluer. Norsk entomologisk forening, Norske Insekttabeller 12, 43 sider.
  • Ottesen, P.S. (red.) 1993 Norske Insektfamilier og deres artsantall. NINA utredning 055, 40 sider.

Eksterne lenker

sv:Nätvingar

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.