Villmark Bibliotek Leksikon Insekter Bie Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Bie PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Insekter

Litt om bier

Bier
To murerbier under paringen (buksamlerbier)
To murerbier under paringen (buksamlerbier)
Vitenskapelig(e)
navn:
Apiformes,
Apidae,
Anthophila
[Apoidea]
Norsk(e) navn: bier
Hører til: Apoidea,
broddvepser,
årevinger
Antall arter: 30 000
Habitat:
Utbredelse: kosmopolittisk

Delgrupper:

Bier er mer eller mindre hårete broddvepser som lever av blomsterstøv (pollen) og nektar.De har stor betydning som pollinerere.

Hannbier lever vanligvis ganske kort og gjør få ting utenom å sørge for forplantningen. Hunnbier tar seg vanligvis av avkommet og bygger bol. Mange bier spiller en viktig rolle i flere planters pollinering. Mange arter oppsøker mange slags planter, men noen arter er spesialisert på én eller flere bestemte arter, eller interesserer seg for blomster med bestemte farver.

Biene omfatter flere arter som er eusosiale og danner svermer som består av arbeidere, dronninger og droner. Til disse hører broddløse bier, honningbier og flere humler.

De fleste artene er imidlertid enslige (solitære). Hos disse artene er det ofte slik at hunnene bygger noen små yngleceller i hulrom i trær og deretter i mer eller mindre grad sørger for larvene, som fores med dronninggelé.

Inndeling

Humler og bier er nærmest beslektet med Nomadinae og Xylocopinae, som kan sammenfattes som Apidae (i egentlig forstand).Søstergruppen til Apidae er buksamlerbiene (Megachilidae).

Slektskapsforholdene mellom de resterende delgruppene (Colletidae, Dasypodaidae, jordbier eller Andrenidae, Meganomiidae, Melittidae, snylte- og sandbier eller Halictidae, Stenotritidae) er fremdeles litt uklare. I nyere klassifikasjoner blir alle disse gruppene gjerne samlet i én stor familie, Apidae.

Se også

Europeisk honningbie

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.