Villmark Bibliotek Leksikon Planter Prestekrage Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Prestekrage PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Planter

Litt om Prestekrage

Prestekrage
Prestekrage, Leucanthemum vulgare
Prestekrage, Leucanthemum vulgare
Vitenskapelig(e)
navn:
Leucanthemum vulgare
Norsk(e) navn: prestekrage
Hører til: Prestekrageslekten,
kurvplantefamilien
Antall arter:
Habitat: eng, tørrbakker
Utbredelse: Europa, Afrika, Asia

Underarter:


Prestekrage (latin: Leucanthemum vulgare) er en flerårig plante i prestekrageslekten, innen korgplantefamilien (Astreaceae).

bestand av prestekrage, med både utspringende, blomstrende, og avblomstret korg på samme tid.
Bladene er tannete, og lanse- eller spatelformede.

Prestekrage har opprett stengel, og spredte blad som er smalt lanseformede eller spatelformede. De har tannete rand og kan vært litt flikete nederst ved bladfestet.

Planten har 1-3 blomsterkorger,som er 3-6 cm brede. Blomstene blomstrer ikke samtidig, men strekker seg over perioden juni-august. Korgene har normalt hvite tungekroner, mens rørkronene er sterkt gule.

Dekkbladene til blomsterkorga ligger oftest i 2-3 lag, og om høsten dannes en frukt som 2,5 mm i diameter, og lyst grå eller grågrønn. Fruktene mangler fnokk, men har lister og krage.

I prestekrageslekta er prestekrage den eneste naturlig forekommende arten i Norge, den finnes over hele Norden unntatt indre Nordkalotten, og går opp til 1.100 m.o.h. Den trives på eng, skråninger, beitemark, veikanter, jernbanestrekninger, plener, skogbryn og i åpne skoggletter. Prestekrage er fortsatt en vanlig plante i Norge, men den har blitt mindre vanlig mange steder i seinere tid[1].

Det eneste andre taksonet av denne slekta som kan finnes i norsk natur er den innførte hageplanta kjempekrage (L. x superbum) som ligner prestekrage, men er mye større.

Prestekrage skilles fra den mindre slektningen puslingkrage (Leucanthemum paludosum) (som ikke er funnet naturlig i Norge) ved at sistnevnte har blad som er grovt tannete på grensen til flikete, blir bare max 20 cm høy, og blomstrer fra august til september.

Referanser

  1. ? Lid, J. og D. T. Lid, 2005: Norsk flora, 7. utg., R. Elven (red.), Samlaget, Oslo

en:Leucanthemum vulgaresv:Prästkrage

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.