Villmark Bibliotek Leksikon Planter Tyrihjelm Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Tyrihjelm PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Planter

Litt om Tyrihjelm

Tyrihjelm
Tyrihjelm
Vitenskapelig(e)
navn:
Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum
[A. septentrionale]
Norsk(e) navn: tyrihjelm, torhjelm, lushatt
Hører til: hjelmer,
soleiefamilien,
Ranunculales
Antall arter:
Habitat: Fuktig mark i fjell og skog
Utbredelse: Norge, Sverige og Russland

Underarter:


Tyrihjelm (Aconitum septentrionale) er en høy, flerårig urt i soleiefamilien. Den vokser i rasmarker, vierkratt og bjørkeskog til fjells, og i nordvendt granskog i lavlandet. Den er et medlem av de frodige høystaudeengene i fjellet sammen med turt, ballblom, mjødurt, skogstorkenebb og kvitsoleie. Blomstene er som regel fiolette, men kan en sjelden gang være gulhvite.

Denne planten har en eiendommelig utbredelse. I Norge finnes den fra Bykle i Setesdal til Skånland og Arnøy i Troms. I Nordland går den ut til kysten, men sør for Trondheimsfjorden har utbredelsen en vestgrense i de indre fjordstrøk. Den norske utbredelsen henger sammen med forekomsten i Midt-Sverige. I Finland mangler denne arten helt, men den dukker opp igjen i Russland øst for Ladoga. Herfra finnes den østover til langt inn i Sibir.

Planten inneholder det meget giftig alkaloidet lappaconitin. Et avkok av planten har vært brukt som et effektivt lusemiddel. Ved inntak fører den til kramper, lammelser og døden.

I eldre litteratur er tyrihjelmen som regel kalt Aconitum septentrionale. Nå regnes den som en underart av A. lycoctonum. Andre underarter er subsp. vulparia og subsp. neapolitanum, som forekommer i Mellom- og Sør-Europa. Disse underartene har gule blomster.en:Aconitum lycoctonumsv:Nordisk stormhatt

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.