Villmark Artikler Fiske 40 tips for ørretfiske Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
40 tips for ørretfiske PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Rune Torgersen   
onsdag 13. februar 2008 22:19

Ørretfiske etter de store krever kløkt, erfaring og kunnskap. Få med deg disse tipsene hvis du skal ut på ørretfiske til sommeren!Ørretfiske har langt større sjanser for å lykkes hvis du har mye erfaring å bygge på. Her har vi samlet 40 tips som øker sjansen for ørretfiske med suksess!


1. I noen vann kan du finne de store ørretene pelagisk i vannmassene der de oppholder seg på samme dyp som stimene av byttefisker. Her kan bruk av ekkolodd være nyttig under ørretfiske.


2. De store fiskene i mindre vann og i elver jager vekk mindre ørret fra de beste standplassene, og beslaglegger disse selv. Dette kan være bak steiner, i strømkanter og i fordypninger i grunne områder. Har du tatt en stor fisk et slikt sted, vil det vanligvis etter litt tid komme en ny.


3. Stor ørret er mer sky enn mindre ørret, særlig i mindre vassdrag. Den er lettest å komme i kontakt med om natta.


4. Å stresse stor ørretene til å bite nytter sjelden under ørretfiske. Tar den ikke ved første eller andre forsøk, bør du la fiskeplassen hvile. Bytt til noe annet i snøreenden neste gang du frister fisken.


5. Selv små vann og elver kan fostre store eksemplarer. Ta tid til å studere vakmønster og tegn på at stor fisk jager småfisk eller vaker før du begynner fiskingen og velger agn, sluktype eller flue.


6. Ser du at en praktørret vaker eller viser seg ved en standplass under ørretfiske, så vent på ideelle forhold før du gjør første kast. Om det er helt stille, kan det være ventingen verdt å slappe av til vannet kruses av litt vind.Gode fiskeplasser


8. Rett etter isløsning kan de store fiskene tas fra land selv i store vann. Dette kan skyldes at den oppvarmede bredden øker vanntemperaturen langs land.


9. I kanten ved marbakken, der det grunne området mot land brått går mot dypt vann, er det populære standplasser for stor fisk.


10. Foran, bak og litt til siden for store steiner i elver finner du gode standplasser for stor ørret.


11. I de mørkeste timene på døgnet trekker stor ørret inn mot land. Da kan du finne den helt inn mot strandsteinene, og ofte i grunne viker med vegetasjon.


12. Ved elveinnløp vil det hele året være gunstige plasser for ørretfiske. De store fiskene trekker inn mot natta, og i august vil tidlige gytevandrere gå på elva i mørket.


13. Store fisker står gjerne litt dypere enn de små, men finnes det grove steiner, kan de stå overraskende grunt.


14. Ved utløp av elver står den store fisken gjerne i den dypeste renna, og ofte langt nede på brekket der den blanke strømmen går i en V. Også fisk som ellers holder seg i vannet, kan trekke ned til utløpet om kvelden.


15. I elver er strømkanter hete plasser, og ikke minst der strømmer møtes.


16. Hvis bekkene renner i snøfritt område slik at vannet varmes opp om våren, kan stor fisk komme til området på grunn av det oppvarmede vannet. Her kan ørretfiske med mark være en god metode.


Matseddelen


17. I mange vann går de store eksemplarene av ørret over på fiskediett fra de er rundt halvkiloen. De tar da særlig røye, ørekyte, småsik, lagesild, stingsild og krøkle. Redskapen vi fisker med, bør fortrinnsvis minne om byttefiskene i størrelse, farge og bevegelse.


18. I noen vann blir ørreten stor av å fråtse i bunndyr, særlig krepsdyr. Snegler, marflo og skjoldkreps er viktig. I slike vann er fiske ved bunnen svært aktuelt, særlig med mark eller nymfer/imitasjoner.


19. Stor ørret kan ta både mus, nattsvermere og annet stort på overflaten. Derfor er overflatefiske med store imitasjoner, "mus" og muddlere aktuell redskap for fluefiskeren, spesielt nattetid.


20. Merkelig nok er stor ørret ofte svært aktiv i en periode på våren når den knøttlille fjærmyggen klekker. Det er mer mengden enn størrelsen på maten som er utslagsgivende. Imitasjonsfiske er derfor svært utfordrende. Det kan slå til å fluefiske med nymfer og tørrfluer som er litt større enn originalene.


21. Hvis den store ørreten har andre mer mettende alternativer, bruker den i mange vann lite energi på å vake etter små insekter. Unntakene kan være store sverminger av maur eller store insekter. Uten spesielle sverminger er en muddler i overflatestilling ofte effektivt.


Med spinnutstyr


22. Sjekk og bytt gjerne ut krokene på små sluker, wobblere og spinnere. Fisk på et par kilo vil rette krokene på en del av de modellene som finnes på markedet.


23. Med moderne multiline kan du fiske med tynne dimensjoner, og likevel kaste langt. Til stor ørret bør det monteres senefortom på minst et par meter. Dette både for å få litt strekk ved tilslag og utras, og fordi sky fisk kan bli litt skremt av lina.


24. Spinnere minner ikke så mye om ørretens byttedyr, men har gang på gang vist seg effektive. Gull, kobber og svart med oransje prikker er gode farger, og til stor ørret gjerne vekter på 7 til 15 gram.


25. Vanlige sluker er greie å kaste, og når ut til steder langt ute i vannet. Kobber, rødt og variasjoner i grønt og blått er aktuelle farger. Om det er helt stille, forsøk å holde stanga høyt, og la lina bryte overflaten ganske kort avstand foran sluken. Fisken synes å oppfatte dette som om noe svømmer foran sluken, og skremmes ikke like lett som når lina bryter overflaten idet den legges ned på vannet.


26. Sildesluker i 7 til 12 gram er særlig bra i vassdrag med lagesild (blank) og ørekyte (grønn/oransje buk). Sveiv inn rykkvis og variert.


27. Wobblere i 5–7 gram, helst flytende, er effektive på kvelden og natta. Gjør korte kast, og sveiv inn med småplask i overflaten.


28. Kaster du flue, mark eller flytende wobbler ved oset der elv eller bekk renner ut i et vann, så slipp ut snøret og la strømmen trekke det med seg. På den måten kommer du langt ut før innsveivingen begynner.


29. Hvis byttefiskene går dypt i dype sjøer, er de mest dyptgående wobblerne eller bruk av dypdorg å anbefale. Men også uten båt kan du fiske under slike forhold. Bruk småsik, røye eller brisling som agn, monter dupp og lag stoppeknute på sena. Kast ut et sted det er brådypt fra land.


Med flueutstyr


30. Store ørreter jager av og til overflateinsekter, men i de fleste vann bruker ikke de store fiskene like mye energi på dette som de små. Imitasjoner av småfisk eller store overflateinsekter er derfor mest effektivt. Muddlere kan trigge stor ørret selv når det ellers ikke er mye vaking, og kan fiskes uansett om det blåser mye.


31. Tidlige gytevandrere som går i vann der de lever mye av småfisk, kan by på spennende fiske med store streamere eller tubefluer når de går på elva.


32. Digre tørrfluer kan under spesielle forhold gi utrolig spennende fiske om natta der stor fisk vandrer mot elveutløpet. Denne fisken er svært sky, så kryp gjerne langs elvesteinene og unngå silhuett mot himmelen.


33. Det lar seg gjøre å ta stor ørret med tynn fortom, men fluesnella må ha nok backing til å tåle lange utras. Hundre meter er minimum, og har snella liten kapasitet, får du mest på ved å velge multiline framfor tradisjonell, tykkere backing.


34. Prøv å la flua bråsnu foran fiskens standplass etter et skrått nedstrøms kast i elv. Det kan trigge selv den sløveste ørret!


Med mark


35. Harving er en velkjent fiskemetode i skogsvann på Østlandet. Metoden er spesielt velegnet til fiske etter stor ørret. En stor markkrok egnes med flere store marker, og rykkes i overflaten når det er mørkt, helst litt vind og gjerne lett regn. Kan fiskes med lettspinnutstyr, men også med lang meitestang.


36. I vann med grei bunn der stor ørret beiter på bunndyr (og det gjør den i svært mange vann), vil bruk av søkke og markkrok bak være aktuelt. Bruk tynnere sene fra en tredelt svivel til søkket i tilfelle bunnapp. Søkket dras eller rykkes ved bunnen med jevne stopp, og oppvirvlet bunnslam synes å trigge ørreten.


37. For å fiske like over bunnen festes et søkke i snøreenden. Så kan et lite flyteelement, eksempelvis en korkbit festes litt ovenfor, der det også er montert en fortom med markkrok.


38. I stor elv med ikke altfor sterk strøm og forholdsvis grei bunn, er det effektivt å fiske med flere marker på kroken og lett søkke. Bruk gjerne lang stang med myk og lang aksjon, og ultra lett haspel med multiline. Kast ut et sted der elva er smal og strømmen drar agnet utover, og gå langs bredden på høyde med agnet som flyter nedover. Gi ut eller sveiv inn snøre så det alltid er god kontakt.


39. Målrettet fiske etter stor ørret kan være å legge en markkrok med søkke på bunnen på dypt vann om sommeren. Smør deg med tålmodighet og vær forbedret på at fisken biter sjelden, men kan være stor.


40. Stikk en kortskaftet, solid krok inn helt foran på en stor meitemark. La denne henge etter en båt som bare driver eller ros svært sakte. Rykk jevnlig med stanga så marken får variert bevegelse mellom stille og " svømmende". Tar ikke en stor ørret dette under ørretfiske, kan du reise hjem!

Sist oppdatert lørdag 17. mai 2008 19:35
 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.