Villmark Bibliotek Oppslagsverk Lover og Regler Allemannsrett med TELT Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Allemannsrett med TELT PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Lover og regler

Regler som gjelder for TELT i norsk natur

Med TELT

...kan du fritt overnatte på samme sted i utmark inntil to døgn i lavlandet uten å spørre grunneieren. På høyfjellet og langt fra bosatte områder kan du telte i mer enn to døgn. Du skal aldri sette opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte der det bor folk, og du må passe på at du setter teltet slik at det ikke skader ungskogen. NB! På innmark kan du ikke sette opp telt uten tillatelse fra grunneier.

 

 

Du kan tenne bål når du er på tur, men ikke i eller i nærheten av skogsmark i tidsrommet 15. april til 15. september. Ikke skad trær når du skal finne ved til bålet, bruk tørre kvister. Hvis du lager bål i strandkanten, må du ikke legge bålplassen rett på svaberget slik at berget sprekker.

 

 Hvis du setter opp telt i utmark, må du huske:
  • å ta hensyn til ferdsels- og teltregler i frilufts- og naturvernområder med tanke på slitasje og sårbare områder for dyr og planter
  • å benytte etablerte raste- og teltplasser
  • å legge teltplassen slik at du ikke forstyrrer dyre- og fugleliv, særlig i yngle og hekketiden
  • å ikke lage varige spor i vegetasjonen eller terrenget
  • å respektere andre brukeres behov for avstand til nabotelt og å ha det stille rundt seg
  • å benytte etablerte bålplasser og være ekstra forsiktig med bruk av ild
  • å ikke forstyrre husdyr på beite
  • å repektere nærings- og bruksinteresser
 Vær nøye med å rydde raste- og teltplassen når du drar.
Avfall tar du med deg, ingenting skal ligge igjen.
 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.