Villmark Bibliotek Leksikon Dyr Bever Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Bever PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Dyr

Litt om Bever

Bever
Bever.
Bever.
Vitenskapelig(e)
navn:
Norsk(e) navn: Bever
Hører til: gnagere,
pattedyr
Antall arter:
Habitat: våtområder, temperert klima
Utbredelse: Europa og det nordlige Asia
I Norge: Sørlandet, Østlandet, Trøndelag, Helgeland

Delgrupper:

Bever, også kalt europeisk bever, (vitenskapelig navn: Castor fiber) er, ved siden av nordamerikansk bever, en av de to nålevende beverartene. Den skiller seg ikke vesentlig fra sin amerikanske fetter, hverken i utseende eller levesett.

Innhold

if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "vis"; var tocHideText = "skjul"; showTocToggle(); }

Utbredelse

Beveren var opprinnelig utbredt over store deler av Europa nord for alpene og i Sibir. På grunn av sin fine pels ble den ivrig jaktet på, og ble mange steder totalt utryddet. I Europa overlevde den bare fem steder:

alt
alt
Bever i Europa 2003
  • Norge: Noen få vassdrag i Agder og Telemark
  • Frankrike: Nedre del av Rhône
  • Tyskland: Langs øvre del av Elben
  • Russland: Langs Dnepr
  • Russland: Langs Don

I løpet av 1900-tallet har bestanden vokst igjen, delvis gjennom vernetiltak og delvis gjennom utsetting på steder der den var borte.

Norden

I Danmark forsvant beveren allerede i bronsealderen, for ca 3000 år siden. Oktober 1999 ble 18 bevere fra Elben i Nordtyskland satt ut i Klosterhede skog vest for Holstebro, og ser ut til å klare seg bra. I Sverige og Finland ble den utryddet rundt 1870. I Norge ble arten fredet første gang i 1845, senere i 1899 og 1924. På det minste var det 60?100 gjennlevende dyr. I dag teller den norske bestanden ca 70 000 individer. Med utgangspunkt i den norske bestanden er beveren senere gjenninnført både i Sverige og Finland. I årene 1922?1939 ble 80 norske bevere satt ut på 19 ulike steder i Sverige. I tillegg kommer naturlig vandring over grensen, og den svenske bestanden teller i dag ca 100 000 dyr. I Finland ble 17 norske og 7 kanadiske bevere satt ut 1935?1937. Dette var før man visste at europeisk og amerikansk bever er to ulike arter. I ettertid har amerikanerne klart seg best, og Finland har i dag ca 800 eurasiske bevere og 3000?5000 nordamerikanske.

De britiske øyer

Bever ble utryddet, sannsynligvis på 1500-tallet. Det er besluttet å sette ut 3?4 familier fra Norge i Argyll i Skottland våren 2009 (kilde: BBC). Det foreligger også planer om utsetting andre steder på øyene.

Frankrike

De ca 30 gjenværende beverne langs Rhône ble fredet i 1909, og i 1929 ble det opprettet et reservat for å beskytte bestanden bedre. Fra 1959 av er det satt ut bevere flere steder over hele landet, og bestanden er i dag på ca 5000 dyr.

Benelux

I Nederland ble det 1988?95 satt ut bevere fra Elben.

Tyskland

På begynnelsen av 1900-tallet var det ca 200 bevere igjen ved Elben. Etter jaktforbud i 1910 økte bestanden, og i 30-årene ble det også satt ut bevere andre steder i landet. Andre verdenskrig reduserte bestanden dramatisk, men etter krigen har den tatt seg opp igjen. Fra 1966 er det satt ut bevere en rekke steder, og den tyske bestanden er i dag på 13 000?15 000 individer. Dette inkluderer også Rhône-dyr, som er naturlig innvandret fra Frankrike.

Russland, Hviterussland og Ukraina

I 1917 var det i det daværende russiske keiserdømmet ca 800?900 bevere, fordelt på fire ulike steder (to i den eurpeiske delen, to i den asiatiske). I 1922 ble den totalfredet. Med utgangspunkt i denne bestanden ble det i Sovjettiden satt ut bevere en rekke ulike steder.

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.