Villmark Bibliotek Leksikon Fisker Ørret Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Ørret PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Fisker

Litt om Ørret

Ørret
Ørret/Aure
Ørret/Aure
Vitenskapelig(e)
navn:
Salmo trutta
Norsk(e) navn: ørret, brunørret,
aure, brunaure
Hører til: Salmo,
laksefisker
Antall arter:
Habitat: akvatisk
Utbredelse: Europa og Lilleasia

Underarter:


Ørret eller brunørret (Salmo trutta), som også kalles aure og brunaure, er en laksefisk (Salmonidae) som er svært populær blant sportsfiskere og som matfisk. Ørret fanges gjerne med flue, sluk eller garn.

Beskrivelse

Ørreten, som har karakteristiske prikker langs sidene, kan bli mer enn 30 kg tung. Det er en rovfisk, som også spiser sine egne artsfrender (kannibalisme). I Norge er særlig hunderørreten, en lokal stamme av fjordørret som finnes i Mjøsa og Gudbrandsdalslågen, kjent for sin enorme størrelse. Også Tyrifjorden har en stamme av kjempeørret, fjordørret som på høstparten går opp i Randselva via Storelva for å gyte.

Yngel og småfisk spiser krepsdyr, insektslarver, bløtdyr og andre småfisk. Ofte går de større individene etterhvert over på fiskediett og får en raskere vekstrate. Ørret gyter helst i rennende vann.

Underarter

Det hersker usikkerhet omkring klassifiseringen av brunørret. Det er beskrevet en rekke underarter, men det er uklart hvor mange som egentlig kan aksepteres. Regnbueørret regnes som en egen art og blir beskrevet under to ulike vitenskapelige navn (Oncorhynchus mykiss, Salmo gairdueri). Den kom i sin tid til Europa fra Nord-Amerika. Noen regner også fjellørret som en egen art (Salmo alpinus), mens andre regner den som en underart av brunørret.

 • Salmo trutta trutta (sjøørret)
 • Salmo trutta alpinus (fjellørret)
 • Salmo trutta abanticus (abantørret)
 • Salmo trutta aralensis (aralørret, aralsjøørret)
 • Salmo trutta carpio (Gardasjøørret)
 • Salmo trutta cettii (italiensk ørret)
 • Salmo trutta dentex (Balkanørret)
 • Salmo trutta ezenami
 • Salmo trutta fario (bekkeørret)
 • Salmo trutta fibreni (albaniørret, albansk ørret)
 • Salmo trutta labrax (Svartehavsørret)
 • Salmo trutta lacustris (fjordørret, storørret)
 • Salmo trutta macrostigma (Korsikaørret)
 • Salmo trutta marmorata (marmorørret)
 • Salmo trutta oxianus (Amu-Daryaørret)
 • Salmo trutta rhodanensis (Rhôneørret)
 • Salmo trutta taleri (bosnisk ørret)

Eksterne lenker

Commons Commons: Salmo trutta ? bilder, video eller lyd
© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.