Villmark Bibliotek Leksikon Fisker Knurr Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Knurr PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Fisker

Litt om knurr

Knurr
Knurr
Vitenskapelig(e)
navn:
Eutrigla gurnardus
Norsk(e) navn: knurr
Hører til: knurrfamilien,
ulkefisker
Antall arter:
Habitat: hav
Utbredelse: øst i Nord-Atlanteren

Underarter:


Knurr (Eutrigla gurnardus) er en fiskeart i knurrfamilien. Den blir også kalt vanlig knurr eller gråknurr.

Innhold

if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "vis"; var tocHideText = "skjul"; showTocToggle(); }

Beskrivelse

Knurren kan bli inntil 60 cm lang og 1,2 kg. Hodet er høyt og kroppen smalner bakover mot halefinnen. Brystfinnene er kortere enn bukfinnene. Den har benknuter langs sidelinjen og ved basis av ryggfinnene. Fargen kan variere fra grå til brun, men buken er alltid lys. Knurren ligner på rødknurr men kan skilles fra den på benknutene og de korte brystfinnene.

Adferd

Knurren er en bunnfisk som liker seg på sandbunn, men finnes også på steder med andre bunnforhold som mudder- og steinbunn. De fremste 2-3 bukfinnestrålene er frie og benyttes av fisken som "ben" i hvilke den også har luktesansen. Om natten kan knurren svømme pelagisk nær overflaten på jakt etter mat. Man finner den vanligvis fra 10 - 150 meters dyp.
Under gytingen i april - august, gyter hver hunn inntil 300 000 egg som klekkes etter omtrent 5 døgn. Yngelen lever pelagisk til de er 3 cm lange og trekker mot bunnen.
Knurren lever av krepsdyr, mangebørsteormer og småfisk.
Navnet knurr kommer av at den lager en markant knurrende lyd ved hjelp av sammentrekninger i svømmeblæren om den føler seg truet.

Utbredelse

Knurren finnes i tempererte havområder. I østlige deler av Atlanterhavet, fra Madeira og nordover til Norge og Island. I vestlige deler av Østersjøen og i Middelhavet og Svartehavet.
I Norge er knurren vanlig langs kysten nord til Trondheim, men finnes også videre nordover til Finnmark.

Økonomisk betydning

Kjøttet er velsmakende, hvitt og fast. I Norge forgår ikke nevneverdig kommersielt fiske etter Knurr - den blir i hovedsak fisket som bifangst i trål eller på line. Ellers i Europa, fortrinnsvis på kontinentet, bedrives mindre kommersiell fiske av arten.

Litteratur

.en:Tub Gurnard

.sv:Knorrhane

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.