Villmark Artikler Natur & Villmark Farlige dyr i naturen Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Farlige dyr i naturen PDF Skriv ut E-post
Skrevet av Trond   
fredag 08. februar 2008 05:51

Menneskets frykt for store rovdyr ligger nok i arvestoffene våre, men hvilke dyr er egentlig farlige?

Bjørn


— Farlige dyr?

— I Norge?

— Det må i så fall være hoggorm og bjørn, sier du. Helt feil. Vi har bare ett farlig dyr i Norge, og det er et insekt.

 

 

 

Flått

Norges farligste dyr er flåtten. Det er en midd i leddyrklassen edderkoppdyr som lever i hele Norge. Den lille blodsugende midden har mange navn: skaubjønn, skaumann og flått er mest vanlig. Vi har 11 arter og felles for dem er at de suger blod, kan skifte vertsdyr og er en fryktet sykdomsoverfører.
De små larvene og nymfene klatrer opp på greiner og strå hvor de ligger og venter på at et virveldyr skal passere. Når du kommer forbi, fester det millimeterlange dyret seg til bar hud og begynner å suge blod. Etter et par dagers snylting, er det blitt til en omlag en centimeter lang ballong som sitter fastboret i huden din. Når den er moden, slipper den taket og faller av. Flåtten trives best ved kysten eller i områder med litt fuktig jord. Gjerne i litt åpen blandingsskog. Oppdager du en skaubjørn kan du vri og samtidig trekke den ut, men pass på at du får med hodet på midden som har boret seg inn i huden din. Hvis munnen og hodet sitter igjen, kan du få et verkende, betent sår.

Støvel

 

LIVSFARLIG i områder med flått. Litt bar hud mellom støvelen og buksa kan koste deg helsa og i verste fall livet.

 

Borellia og ehrlichiose

Flåtten i seg selv er nærmest ufarlig, men den kan overføre farlige sykdommer gjennom blod som den tidligere har sugd fra andre virveldyr. Mellom 20% og 40% av de norske flåttene kan overføre sykdomsbakterier som kan fremkalle sykdommen borrelia. 10% av flåttene som overfører borrelia overfører også ehrlichiose.
Sykdomstegnene på borrelia kommer en eller flere uker etter bittet, i form av en rød ring rundt bittstedet. Ringen kan vokse seg opp til 20 centimeter i diameter. Du har da fått en borreliainfeksjon og bør kontakte lege for å få antibiotika.
Flåtten (Festingen) i SørSverige og ellers i Europa overfører sykdommen TBE som har symptomer mye likt hjernehinnebetennelse. Sykdommen kalles også flåttbåren encefalitt. Det finnes ingen effektiv behandling mot denne sykdommen, og det kan ta flere måneder før du blir frisk. Det er ikke registrert flått som har overført denne sykdommen i Norge.
Ehrlichiose forårsakes av en bakterie som ødelegger blodlegemene og blodplatene.
Risikoen for infeksjon eller sykdom er liten hvis du fjerner flåtten fra huden med det samme. Hvis du bruker myggmiddel på klærne skremmer du vekk flåtten. Du kan også bruke insektdrepende midler på klærne. Det både skremmer og dreper eventuelle vågale skaubjønner. På apoteket får du kjøpt et spesialverktøy for å fjerne flått.

 

Fakta

  • Flått finnes i hele Norge.
  • Mange som får flått-overførte sykdommer er uvel og syke lenge før det blir oppdaget at de har en er flått-overført sykdom.
  • 20 % til 40 % av flåtten overfører borrelia.
  • Borrelliabakterien er nært beslektet med syfelisbakterien, og kan forårsake leddbetennelser og i sjeldne tilfeller hjernehinnebetennelse.
  • Borelliose som ikke behandles kan gi en langsom og meget smertefull død.
  • Ehrlichiose fører til døden i fem prosent av tilfellene.
  • Ehrlichiose ødelegger immunforsvaret, fører til blødninger og lav blodprosent.
  • Ehrlichiose og borrelia kan bekjempes med antibiotika.
  • I Norden blir mange mennesker hvert år alvorlig syke av sykdommer overført av flått.

 

FlåttFlott på husdyr

Også hunder, katter og andre husdyr kan bli syke av flått. Har du med hunden på tur i flåttområder, bør du ta deg tid til å saumfare pelsen etterpå for å fjerne eventuelle flått før de gjør skade.
Det er nå effektive motmidler mot flått på husdyr. På apoteket kan du få et stoff som dryppes på bar hud mellom skulderbladene på hunden. Etter en stund trekker dette ned i huden og sprer seg rundt i hele kroppen på dyret. Deretter er det ingen flått som vil feste seg. Den fungerer altså nærmest som en slag myggolje. Varigheten er gjennom hele flåttsessongen.

Oppdatering
Flått (latin: Ixodidae, engelsk: Tick, svenska: Festing) er en familie av midd i leddyrklassen edderkoppdyr. Flåtten (i Norge stort sett familien Ixodidae - åtte arter i slekten Ixodes, en i Hyalomma og en i Rhipicephalus - pluss en art i fam. Argasidae, slekten Argas [Nuttalliellidae, den tredje flått-familien, består av en enslig afrikansk art]) tilhører underordenen Metastigmata (=Ixodida) i ordenen Parasitiformes i underklassen Acari (=Acarina), midder. Midder hører igjen til klassen edderkoppdyr (Arachnida) i underrekken Chelicerata i rekken leddyr (Arthropoda). Insekter (Insecta) er en klasse i underrekken Uniramia.
 

 

Ulv og bjørn

Rovdyrfrykten er stor hos nordmenn flest, men den er helt ubegrunnet. Når det gjelder ulv, er det bare en håndfull mennesker som har sett ulv i Norge de siste 20 årene, og ulv har ikke plaget noe menneske i dette århundre.
Bjørnen derimot er mer vanlig og bjørnestammen er trolig i god vekst. I områdene med størst bjørnetetthet i Hedmark, NordTrøndelag og ØstFinnmark lever bjørnen i nærhet av folk, uten at noen ser eller hører noe særlig til den.


Ulv

Gråulv er den mest vanlige ulvearten og den som har flest underarter, deriblant vanlig gråulv som finnes i Norge.

Det er kun funnet ett enkelt tilfelle i Norge der et menneske synes å være drept av ulv. Verdens miljøorganisasjon (WWF) mener at det finnes svært lite saklig grunnlag for å være redd for rovdyr i Norge

Bjørn

Bjørnens sanser er så uendelig overlegen menneskenes, at et møte mellom mennesker og bjørn er svært sjeldent. De fleste bjørner unngår mennesker så langt som mulig. Av de mange hundre observasjoner de siste årtiene har bjørnen aldri vist seg aggressiv, hvis den ikke først er blitt alvorlig truet. Skulle du være så heldig å få se bjørn noen gang, skal du prise deg lykkelig, for det er svært få nålevende nordmenn forunt å få se vill bjørn i norsk natur. Skulle du møte bjørn med små unger eller komme over en bjørn som holder på å spise på et bytte, bør du stille og rolig gå vekk. Bjørnen kan i slike situasjoner løpe mot deg og brøle for å skremme deg vekk. Slike liksomangrep er skremmende nok, men om du bare du går rolig fra området uten å løpe eller skrike, lar bjørnen deg være i fred.

For 150 år siden var det rundt 4000 - 5000 bjørner i Skandinavia. To tredeler, det vil si rundt 3000, levde i Norge. Bjørnetettheten var størst i Telemark og Agder og på Nordvestlandet. Tidlig i forrige århundre førte intens jakt både i Norge og Sverige til at bjørnen nesten ble utryddet i disse landene. I løpet av de siste to årene er det registrert til sammen 126 bjørner i Norge. Bjørnen finnes i hovedsak i grenseområdene mot Sverige.

Høsten 2007 ble en person drept av bjørn i Valsjöbyn i Jämtland, like over grensen for Lierne i Nord-Trøndelag. Omstendighetene rundt ulykken er fortsatt uklare, og saken er under etterforskning, skriver Direktoratet for naturforvaltning. Det er over 100 år siden sist et menneske ble drept av bjørn i Norge.

Isbjørn

Isbjørn kalles også polarbjørn og er verdens største landlevende rovdyr. Den er utbredt rundt hele Arktis, og er det største landlevende rovdyr i verden. Isbjørn fins både på Svalbard og i de isdekte havområdene rundt.

Verdens isbjørnbestand teller i alt 20 000 - 25 000 dyr, noe ujevnt fordelt over hele Arktis. Sporing med satellittsendere viser at det er en felles norsk-russisk bestand rundt Svalbard og i Barentshavet. Tellinger av denne bestanden i 2004 anslo antallet dyr til rundt 3000.

På Svalbard har mennesker flere ganger blitt drept. Noen få bjørner blir vanligvis skutt hvert år i selvforsvar eller avlivet grunnet skadeverk på eiendom. Møter mellom isbjørn og mennesker som skaper farlige situasjoner har økt de senere år i takt med en kraftig økning i menneskelig aktivitet, spesielt turisme, på øygruppen.

 

Hoggorm

Vi har bare en giftig orm i Norge og det er hoggormen. Den finnes i mange fargevarianter, men alle har et mer eller mindre tydelig sikksakkbånd på ryggen. Du finner hoggormen i varme solhellinger fra kysten og helt opp i 1.000 meters høyde. Hoggormen kan bli opptil omlag 80 centimeter lang og når den ligger sammenrullet i en kveil kan den hogge opptil 30 centimeter foran seg. Den lever av mus, insekt og fugleunger. Når den hører deg, rømmer den som regel ned under en sten. Om våren eller på kalde dager har den vekselvarme kroppen problemer med å rømme raskt nok unna, slik at den heller velger å innta forsvarsposisjon. Da ruller hoggormen seg sammen og prøver å skremme deg vekk med ilter hvesing.
I en nødsituasjon er hoggormen fin mat. Kjøttet smaker omtrent som kylling, er proteinrikt og av høy kvalitet. Ikke drep hoggormen. Den er en nyttig innbygger i naturen. Hvis du går med tykke bukser eller gummistøvler, trenger ikke de korte tennene inn til huden.

 

Når du er bitt

Et bitt er omtrent like giftig som stikket fra en veps for de fleste mennesker. Det som kanskje er like ille er angsten og frykten som bittet fremkaller hos mange mennesker. Kombinasjonen av sterk frykt og smerten fra bittet, kan gjøre det hele til en meget ubehagelig opplevelse. Blir noen i turfølget bitt, så prøv å reduser frykten, gi trøst og omsorg. For folk med dårlig hjerte kan sterk frykt utløse et infarkt eller slag.
Dersom du reagerer allergisk på denne giften, kan det være ille nok. På apoteket får du kjøpt tabletter som virker effektivt både mot bistikk, hoggormbitt og stikk fra andre insekter. Etter et bistikk eller hoggormbitt bør du holde deg i ro, slik at ikke giften spres for raskt i kroppen.
Oppsøk alltid lege etter at du er bitt av hoggorm. Er du langt fra lege, så ring først. Barn og gamle som blir bitt skal alltid bringes til lege.
NB: For mennesker med dårlig hjerte, små barn og de som allergiske, kan et hoggormbitt være dødelig i løpet av kort tid.
Giften virker sakte, så ikke vent å se hvordan giften virker. Bare de aller mest allergiske dør av hoggormbitt. Barn kan gå i sjokk, og da haster det med å få legehjelp.

 

STÅLORM

Mange tar stålormen for å være en orm, men det er feil. Stålormen er en firfirsle uten bein. Den er ikke er giftig.

 

Bier

Bistikk gjør ofte veldig vondt, men er som regel helt ufarlig. Den greieste måten å redusere hevelse og smerte på, er å helle på litt salmiakk. Er det noen i nærheten som røyker pipe, er tobakksaus fra pipa en effektivt lindrer. Hydrokortison fjerner hevelse og smerte. Det kan du få kjøpt på resept på apoteket. Kortison må ikke brukes sammenhengende mer enn to dager.
Om du svelger en bie som stikker inne i munnhulen eller i spiserøret, kan hevelsen føre til pusteproblemer. Motmiddelet er da:
Løs opp 12 kortisontabletter i et glass vann og drikk dette. Så mange tabletter må bare inntas én gang. Noen mennesker er allergiske mot giften og kan få alvorlige komplikasjoner.

 

Veps

Vepsene er svarte med gule eller røde striper. På bakkroppen sitter den fryktede brodden. Den er et omdannet eggleggingsrør, og det betyr at det bare er dronningen og arbeiderne som stikker. Brodden har mothake, men ikke så stor som mothaken hos biene. Brodden er forbundet med en giftkjertel. Når brodden trenger inn i huden, pumper vepsen samtidig gift fra giftkjertelen inn i såret. Vepsen får som oftest med seg brodden når den flyr vekk etter et stikk. En veps kan følgelig stikke flere ganger.

Et enkelt vepsestikk er som regel ufarlig, men kan gi kraftige reaksjoner og illebefinnende hos ømfintlige personer, spesielt hvis brodden har truffet en blodåre. Hvis noen har skremt opp et vepsebol, gjelder det å komme seg vekk fra rasende angrep. Giften fra mange vepsestikk på en gang kan være livsfarlig, særlig for barn.

Personer som er overømfintlige for veps eller bier, kan få livstruende reaksjoner.

 

Fjesing

Fjesingen er den eneste giftige fisken i Norge. Den har pigger på fremre ryggfinne og på gjellene. Du kan trå på den når du bader eller få den i garn eller ruser. I styrke tilsvarer giften huggormbitt. Stikket gir kraftige smertereaksjoner som kommer umiddelbart etter stikket. Det forårsaker ofte kvalme, oppkast, omtåkethet og kan gi kramper og tap av bevisstheten. Giften er følsom for høye temperaturer. Giftvirkningen reduseres sterkt ved å holde den stukkede kroppsdelen i varmt vann. Smertestillende medikamenter kan være aktuelle og ved alvorlige tilfeller er det nødvendig å oppsøke lege eller sykehus.

 

Brennmanet

Bare de som er svært allergiske kan få farlige reaksjoner. Dersom du får svært store forbrenninger kan du få feber. Kontakt i så fall lege.
Bortsett fra i disse to tilfellene er brennmaneter ufarlige, men smertefulle. Dette kan lindres med bruk av kløestillende midler som Eurax Xylocain. Yougurtprodukter og sterk fortynnet eddik fungerer også greit.

Oppdatering om brennmaneter og nesledyr
Det har kommet en krem som er utviklet for å beskytte mot brennmaneter og nesledyr. Eddik nøytraliserer neslecellene til kubemaneten men ikke for manetene vi har i Norge.

 

Tabletter fra apoteket

På apoteket får du kjøpt tabletter som virker effektivt både mot bistikk, hoggormbitt og stikk fra andre insekter.

 

Sist oppdatert torsdag 17. februar 2011 07:33
 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.