Villmark Bibliotek Leksikon Fisker Brosme Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Brosme PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Fisker

Litt om brosme

Brosme
Brosme
Brosme
Vitenskapelig(e)
navn:
Brosme brosme
Norsk(e) navn: Brosme
Hører til: brosmefamilien,
torskefisker
Antall arter:
Habitat: Hav ned til 1000 m
Utbredelse: Se «Utbredelse».

Underarter:


Brosme (Brosme brosme) er en fisk i brosmefamilien.

Innhold

if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "vis"; var tocHideText = "skjul"; showTocToggle(); }

Beskrivelse

Brosma er brun eller gulbrun på ryggen med lysere buk. Unge individer har brede gule tverrbånd. Finnene har en hvit kant ytterst. Den har litt overbitt og tydelig skjeggtråd. Brosma skilles lett fra andre arter ved en lang sammenhengende ryggfinne som er forbundet med den avrundede halefinnen og gattfinnen.Vanlig størrelse er 70 cm lang og 3 kg. Kan bli opptil 110 cm og 15 kg.

Adferd

Brosma liker seg best på hardbunn. Finnes fra 50-1000 m, men mest vanlig fra 200-500 m i dype fjorder og langs kontinentalskråningen. Den lever i små stimer eller enkeltvis. Spiser bunndyr som krepsdyr og mangebørsteormer. Blir kjønnsmoden i 6-10 års alderen. De viktigste gyteområdene er mellom Skottland, Færøyene og Island, der gytingen forgår mellom april og august. En gjennomsnittlig brosmehunn kan legge to millioner egg. Yngelen lever pelagisk til de blir omtrent 5 cm lange og slår seg ned nær bunnen.

Utbredelse

alt
alt
Se kartet

Brosma er vanlig på begge sider av Atlanteren. I vest langs kysten av Amerika fra Cape Cod og nordover. I øst fra De britiske øyer og nordover til Barentshavet. I Norge er den vanlig langs hele kysten.

Økonomisk betydning

Brosma er en god matfisk. I Norge forgår fangsten hovedsakelig som line- og garnfiske, men det tas også litt som bifangst i trål.

Fangsten av Brosme ved kysten av Amerika har falt dramatisk fra 70-tallet til slutten av 90-tallet.[1]

Referanser

  1. ? SARA registry report on Cusk (PDF) - Fisheries and Oceans Canada rapport om Brosmefiske

Litteratur

  • Moen, Frank Emil (2003) Dyreliv i havet - Nordeuropeisk marin fauna, 3. utg. – KOM Forlag, Kristiansund. ISBN 82-90823-54-1.
  • Pethon, Per (2005) Aschehougs store fiskebok, 5. utg. – Oslo. ISBN 82-03-23247-7.
  • Torsvik, Mortensen, Nedreaas (red.) Fiskeribiologi ISBN 82-529-1720-8
Commons Commons: Brosme brosme ? bilder, video eller lyd
© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.