Villmark Bibliotek Leksikon Fisker Hvitting Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Hvitting PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Fisker

Litt om hvitting

Hvitting
Hvitting
Vitenskapelig(e)
navn:
Merlangius merlangus
Norsk(e) navn: hvitting,
kviting (nn.),
bleike
Hører til: torskefamilien,
torskefisker,
strålefinnede fisker
Antall arter:
Habitat: hav
Utbredelse: Nord-Atlanteren, nord i Middelhavet, vest i Østersjøen og i Svartehavet

Underarter:


Hvitting (bleike), (Merlangius merlangus), eller (på nynorsk) kviting (av hvit) er en fisk i torskefamilien.

Innhold

if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "vis"; var tocHideText = "skjul"; showTocToggle(); }

Beskrivelse

Hvittingen kan bli inntil 70 cm lang og 3 kg, men vanligvis ikke lenger enn 50 cm. Den er sølvgrå i fargen, mørkere på ryggen og lys på buken. Kun unge individer har en liten skjeggtråd. Munnen er overbitt.Sidelinjen gjør en svak bue over brystfinnene, som har en svart flekk ved roten. De tre ryggfinnene og to gattfinnene har kun bløtstråler. Den første ryggfinnen har 12 - 15 bløtstråler, den andre har 18 - 25, og den tredje har 19 - 22. Den første gattfinnen har 30 - 35 bløtstråler og den andre har 21 - 23.

Utbredelse og habitat

Hvittingen har sin største utbredelse i nordøstlige deler av Atlanterhavet, fra Gibraltar og nordover til Island og Barentshavet. Finnes også i Svartehavet, Middelhavet og vestlige deler av Østersjøen. I Norge finnes hvittingen langs hele kysten, men mest vanlig sør for Stadt.

Hvittingen opptrer fra 10 - 200 m, ofte på mudder- og sandbunn.

Adferd

Hvittingen er bentopelagisk, men tilbringer mest tid som bunnfisk.Unge hvittinger finnes helt inne ved land, mens de voksne og store individene oppholder seg i litt større avstand til kysten og på større dyp. De kan vandre over store områder, men lite er kjent om vandringsmønstrene.
Hovedføden er krepsdyr og annen fisk som sild.I gytetiden, fra januar til juli, samles hvittingene i store stimer. Både eggene og yngelen er pelagisk. Når yngelen blir omtrent 10 mm søker den ofte beskyttelse mellom nesletrådene til brennmaneter. Når den blir 50 - 100 mm lang søker den mot bunnen.

Økonomisk betydning

Hvittingen er en svært god matfisk og det foregår et kommersielt fiske etter den med trål og snurrevad.

Eksterne lenker

Litteratur

  • Frank Emil Moen (2003) Dyreliv i havet - Nordeuropeisk marin fauna, 3. utg. – KOM Forlag, Kristiansund. ISBN 82-90823-54-1.
  • Per Pethon (2005) Aschehougs store fiskebok, 5. utg. – Oslo. ISBN 82-03-23247-7.

.

en:Merlangius merlangus

sv:Vitling

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.