Villmark Bibliotek Leksikon Fisker Lysing Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Lysing PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Fisker

Litt om lysing

Lysing
mangler bilde
Vitenskapelig
navn:
Merluccius merluccius
Norsk navn: lysing
Hører til: lysingfamilien,
torskefisker,
strålefinnede fisker
Habitat: hav
Utbredelse: Nord-Atlanteren og Middelhavet

Lysing (Merluccius merluccius) er en fisk i lysingfamilien. Kalles også "svartkjeft" eller "kolkjeft".

Innhold

//

Beskrivelse

Lysingen blir normalt 80 cm lang og 3 kg, men kan bli opptil 140 cm og 17 kg. Den er grå, gråblå eller gråsvart i fargen på ryggen, mens sidene og buken er sølvgrå. Har en nesten rett, lys sidelinje. Munnhulen og innsiden av gjellelokkene er helt svart. Lysingen har to ryggfinner, en kort og en lang, og en lang gattfinne. Hodet er smalt med en underbitt kjeve. Lysingen har skjeggtråd, men eldre individer mangler denne.

Adferd

Lysingen lever som oftest pelagisk i stim, men kan også leve langs bunnen. Finnes fra oveflaten og ned mot 1000 m. Mest vanlig mellom 150-500 m. Den spiser mest annen pelagisk fisk som sild, brisling og makrell, men tar også blekksprut og krepsdyr.

Hannfisken er kjønnsmoden fra 3-4 års alderen, mens hunnfisken er kjønnsmoden først rundt 10 år. Gyter på våren og sommeren.

Utbredelse

Lysingen er vanlig øst i Atlanterhavet fra Nord-Afrika og nordover til Island, vest i Atlanterhavet fra Labrador til Nord-Carolina. Den finnes også i Middelhavet. Utbredt langs norskekysten nordover til Lofoten.

Økonomisk betydning

Den er en god matfisk, med fast, hvitt kjøtt. Fiske etter den er relativt begrenset.

Litteratur

  • Moen, Frank Emil (2003) Dyreliv i havet - Nordeuropeisk marin fauna, 3. utg. – KOM Forlag, Kristiansund. ISBN 82-90823-54-1.
  • Pethon, Per (2005) Aschehougs store fiskebok, 5. utg. – Oslo. ISBN 82-03-23247-7.
  • Nelson, Joseph S. (2006) Fishes of the World, 4. utg. – Edmonton. ISBN 0-471-25031-7.
  • Torsvik, Mortensen, Nedreaas (red.) Fiskeribiologi ISBN 82-529-1720-8
 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.