Villmark Bibliotek Leksikon Fisker Makrell Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Makrell PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Fisker

Litt om makrell

Makrell
Makrell
Vitenskapelig(e)
navn:
Scomber scombrus
Norsk(e) navn: makrell,
spir
Hører til: makrellfamilien,
makrellfisker,
piggfinnefisker
Antall arter:
Habitat: havet
Utbredelse: fra Marokko til Finnmark

Underarter:


Makrell (Scomber scombrus) er en pelagisk, hurtigsvømmende fisk som om sommeren og utover høsten opptrer i store stimer langs kysten og ute i Skagerrak, Nordsjøen og sørlige Norskehavet.

Unge eksemplarer kalles for pir.

Innhold

if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "vis"; var tocHideText = "skjul"; showTocToggle(); }

Bestander

I Europa er makrellen inndelt i to hovedbestander; en vest for De britiske øyer og en annen i Nordsjøen og Skagerrak. Makrellen som fiskes i Nordsjøen, Skagerrak og Norskehavet tilhører stort sett den vestlige bestanden.

Beskatning

I 1989 ble det tatt ca. 280 000 tonn makrell i dette området, hvorav bare 1 prosent var Nordsjømakrell. Mot slutten av året vandrer den kjønnsmodne delen av bestanden ut av Nordsjøen og mot gyteområdet vest og sørvest av Irland, der gytingen starter i mars. Fisket foregår hovedsakelig i sommerhalvåret. Deltakelsen av fartøy varierer fra båter som driver med garn og dorg på kysten, til store havgående snurpere. Makrell er en yndet matfisk.

Litteratur

Eksterne lenker

.en:Atlantic mackerel

.sv:Makrill

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.