Villmark Bibliotek Leksikon Fisker Sørv Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Sørv PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Fisker

Litt om sørv

Sørv
Sørv
Vitenskapelig(e)
navn:
Scardinius erythrophthalmus
Norsk(e) navn: sørv,
flossmort,
planke,
plunke,
syrje,
syrril,
sørje
Hører til: karpefamilien,
karpefisker,
Ostariophysi
Antall arter:
Habitat: ferskvann
Utbredelse: i Europa og Asia i landene rundt Nordsjøen, Østersjøen, Aralsjøen, Svartehavet og Det Kaspiske hav; har blitt innført til Irland, USA, Marocco, Madagaskar, Tunisia, New Zealand, Canada og Spania

Underarter:


Sørv (Scardinius erythrophthalmus) er en liten, tilpasningsdyktig karpefisk som er vanlig i ferskvann i store deler av Sentral-Europa og Øst-Europa. I Norge finnes fisken hovedsakelig i innsjøer i fylkene rundt Oslofjorden. Den er også oppdaget i Lille Stokkavatn i Stavanger.

Innhold

if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "vis"; var tocHideText = "skjul"; showTocToggle(); }

Beskrivelse

Sørvens hode er forholdsvis lite og uten skjell, munnen er underbitt og markert skrånende oppover tilpasset å spise insekter fra øvre vannlag. Fisken har gul/oransje iris med en rød prikk over pupillen. Finnene under kroppen er ofte kraftig røde, mens øvrige finner har en mørkere rødfarge. Ryggfinnen er festet vertikalt bakenfor bukfinnen. Ryggen er grå/grønn/brun og sidene er bronseaktige på litt eldre fisk, men gjerne lysere/noe sølvaktig på ungfisk. Sørv danner ofte hybrider med andre karpefisker, ofte mort. I noen vann er det umulig å skille ut ren sørv fra hybrider.

Levesett

Sørven trives i lavereliggende, og helst sakteflytende elver og innsjøer. Fisken er svært varmekjær, og trives best nær bredden og sammen med vannplanter. Sørvens næring består hovedsakelig av vegetasjon, samt vanninsekter og larver, små krepsdyr og snegler. Sørven gyter i om våren i store ansamlinger på grunt vann.

Utbredelse i Norge

Sørv er utbredt på østsiden av Oslofjorden i elvene Tista og Glomma til Mørkfoss. Den finnes i Moss-vassdraget med Vannsjø og i en rekke større og mindre vann i områdene rundt Moss, Askim og Mysen. Videre finnes den i noen vann i Ås og Ski. På vestsiden av Oslofjorden er sørven utbredt langs kysten ned til Arendal og litt innover i Telemark. Sørv har også blitt satt ut i Stavangerområdet.

alt
alt
Sørvens utbredelse i Norge

Kilder

Eksterne lenker

Commons Commons: Scardinius erythrophthalmus ? bilder, video eller lyd

en:Common rudd

sv:Sarv

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.