Villmark Bibliotek Leksikon Fisker Sik Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Sik PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Fisker

Litt om sik

Sik
Sik
Vitenskapelig(e)
navn:
Coregonus lavaretus
Norsk(e) navn: sik
Hører til: laksefamilien,
laksefisker
Antall arter:
Habitat: ferskvann
Utbredelse: Europa, innført i Iran

Underarter:


Sik (Coregonus lavaretus) er en fisk i laksefamilien. Siken kan bli opptil 50 centimeter lang, og er hovedsakelig utbredt på Østlandet og i de nordligste fylkene.

Siken hadde tidligere ikke ry på seg for å være en matfisk, men har i senere år både blitt oppdaget for sine kvaliteter, og har blitt mer populær. Særs egnet er den til røking.

Kjennetegn

Siken er slank med sølvblanke sider, mørk rygg og hvit buk. Halefinnen er dypt kløftet, og skjellene er ganske store. Munnen sitter ytterst på snuten, og er svakt overbitt. Hannen har vorter på hodet og ryggen i gytetida.

Vanligvis har siken færre enn 40 gjeller. Den kan bli opptil 70 cm lang og 8-10 kg tung, men blir sjelden tyngre enn 1 kilo. De ulike bestandene varierer sterkt i størrelse, ofte kan også ulike varianter opptre innenfor samme bestand.

Økologi

Siken lever i innsjøer og store elver, enkelte kan vandre etter næring ut i brakkvann. I store innsjøer er det ofte flere gytebestander av sik som har liten eller ingen omgang med hverandre. De lever på forskjellige måter; såkalt siksild i større vannmasser, som beiter på krepsdyrplankton mens bunnsik er bunnlevere og spiser forskjellige bentiske virvelløse dyr. Stor sik tar også fiskeyngel.

Gytetiden er om høsten og vinteren, over fast bunn. De kan gyte både i elver og innsjøer, fra strandsonen og ned til nærmere 50 meters dyp. Yngelen klekkes om våren og er da ca 15 mm lang. Hvordan livet går videre varierer fra bestand til bestand, men vanlig størrelse når de blir kjønnsmodne er mellom 15 og 40 cm, da er de fra 2 til 10 år gamle.

Kilder

  • Sandlund, Odd Terje: «Sik» i Norges dyr - Fiskene 1 Cappelen 1992
  • Sandlund, Odd Terje & Næsje, Tor F.: «Komplekse, laksefisk-dominerte fiskesamfunn på Østlandet» i Borgstrøm, Reidar & Hansen, Lars Petter (red): Fisk i ferskvann - et samspill mellom bestander, miljø og forvaltning Landbruksforlaget 2000
  • FishBase

.en: Common whitefish

.sv: Sik

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.