Villmark Bibliotek Leksikon Insekter Marihøne Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Google Bookmarks Twitter Facebook MySpace Digg StumbleUpon Yahoo! Bookmarks

  
Marihøne PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Insekter

Litt om Marihøne

Marihøne
Syvprikket marihøne (Coccinella septempunctata)
Syvprikket marihøne (Coccinella septempunctata)
Vitenskapelig(e)
navn:
Coccinellidae
Norsk(e) navn: marihøner, maria-fly-fly, jomfru maria
Hører til: glans- og flatbiller,
Cucujiformia,
Polyphaga
Antall arter: over 5 000 i verden
54 i Norge
Habitat:planter og trær
Utbredelse: kosmopolittisk

Delgrupper:

 • Egentlige marihøner
 • hårmarihøner
 • skjoldmarihøner
 • smalmarihøner
 • småmarihøner
Merk! 
Dette er en Liste!
Se flere lister...

Marihøner (Coccinellidae) er en familie innen ordenen biller (Coleoptera). I Norge er det 54 forskjellige arter, mens det finnes over 5000 på verdensbasis.

Innhold

Utseende

Små til middelsstore (1–9 mm), bredt ovale, høyt hvelvede biller med påfallende korte antenner. De fleste er glatte og mer eller mindre blanke (ikke småmarihøner [Scymninae] og hårmarihøner [Epilachninae]). Mange arter er kontrastrikt farget i rødt, gult og svart. Marihønene viser stor variasjon innen farger og mønster (tegning). Noen arter, slik som sjuprikket marihøne (Coccinella septempunctata) er ganske konstante i utseende mens andre slik som toprikket marihøne (Adalia bipunctata) kan variere mye. Mange av dem kjennetegnes ved at de har prikker på dekkvingene. De vitenskapelige artsnavnene til mange arter består av et tallord og enten «-punctata» (mørke prikker på lys bakgrunn) eller «-guttata» (lyse prikker på mørk bakgrunn) og angir dermed tallet på prikker på dekkvingene. Forskjellige arter har forskjellige farver og forskjellig antall prikker. Det er en myte at antall prikker forteller hvor gammel en marihøne er, vanligvis lever de bare ett år. Hodet er kort og bredt med fasettøyne som gjerne er innskåret i fremkanten. Antennene er kølleformede og ganske korte, vanligvis kortere enn hodet er bredt. Brystskjoldet (pronotum) er mye bredere enn langt, ofte lyst med en mørk tegning i midten eller svart med noen lyse flekker. Dekkvingene er avrundede og hvelvede, uten tydelige punktrekker. Beina er korte og kraftige, med fire-leddete føtter der det andre leddet er ganske lite slik at de ved liten forstørrelse ser tre-leddete ut. Larvene er ofte ganske fargerike, med en spoleformet eller noe avflatet kropp. Hvert kroppsledd bærer flere vorter med børster i spissen, og de tre beinparene er ganske lange.

Levevis

Noen få lever av plantekost eller sopp, men de fleste er, både som larver og voksne (imago), rovdyr som fortærer bladlus, skjoldlus og andre plantesugere. De er nyttige dyr og marihøner er derfor benyttet til biologisk kontroll av skadedyr på planter.

Marihøner gjennomgår en fullstendig forvandling.

Vanligvis er livssyklusen ett år.

Systematisk inndeling

Marihøner er det norske navnet både på gruppen Coccinellidae men også på gruppen Coccinellinae som er en undergruppe av førstnevnte. Dette er i samsvar med forslag til norske navn på alle de 296 familiene og underfamiliene til de norske billene. [Ødegaard, o.a., 2004]

Systematikken følger Ottesen, 1993 (se kilde).

 • Ordenen Biller (Coleoptera)
  • Underordenen Polyphaga
   • Gruppen (infraorden) Cucujiformia
    • Overfamilien Glans- og flatbiller, Cucujoidea
     • Familien marihøner (Coccinellidae Latreille, 1807)
      • Underfamilien smalmarihøner (Coccidulinae Mulsant, 1846)
       • Coccidula scutellata (Herbst, 1783)
       • Coccidula rufa (Herbst, 1783)
      • Underfamilien småmarihøner (Scymninae Mulsant, 1846)
       • Slekten Scymnus Kugelann, 1794 - 13 arter funnet i Norge
       • Slekten Nephus Mulsant, 1846 - fire arter funnet i Norge
       • Stethorus punctillum (Weise, 1891)
       • Hyperaspis pseudopustulata Mulsant, 1853
      • Underfamilien skjoldmarihøner (Chilocorinae Mulsant, 1846)
       • Platynaspis luteorubra (Goeze, 1777)
       • Chilocorus bipustulatus (Carl von Linné, 1758)
       • Chilocorus renipustulatus (Scriba, 1790)
       • Exochomus quadripustulatus (Carl von Linné, 1758)
      • Underfamilie Marihøner (Coccinellinae Latreille, 1807)
       • Coccinula quatuordecimpustulata (Carl von Linné, 1758)
       • Anisosticta novemdecimpunctata (Carl von Linné, 1758)
       • Anisosticta strigata (Thunberg, 1795)
       • Tytthaspis sedecimpunctata (Carl von Linné, 1761)
       • Sospita vigintiguttata (Carl von Linné, 1758)
       • Myzia oblongoguttata (Carl von Linné, 1758)
       • Myrrha octodecimguttata (Carl von Linné, 1758)
       • Propylea quaturodecimpunctata (Carl von Linné, 1758)
       • Calvia quatuordecimguttata (Carl von Linné, 1758)
       • Halyzia sedecimguttata (Carl von Linné, 1758)
       • Psyllobora vigintiduopunctata (Carl von Linné, 1758)
       • Anatis ocellata (Carl von Linné, 1758)
       • Aphidecta obliterata (Carl von Linné, 1758)
       • harlekinmarihøne (Harmonia axyridis Pallas, 1773)
       • Slekten Hippodamia Chevrolat, 1837 - fem arter i Norge
       • Slekten Coccinella Carl von Linné, 1758 - seks arter i Norge, blant andre:
       • SlektenAdalia
      • Underfamilien hårmarihøner (Epilachninae Mulsant, 1846)
       • Tjuefireprikket marihøne, Subcoccinella vigintiquatuorpunctata (Carl von Linné, 1758)
       • Cynegetis impunctata (Carl von Linné, 1767)
14prikket marihøne.
24prikket marihøne.

Norske arter

Noen av de norske artene er:

 • Femprikket marihøne - Coccinella quinquepunctata
 • Fjortenprikket marihøne - Calvia quattuordecimguttata
 • Syvprikket marihøne - Coccinella septempunctata
 • Tjuefireprikket marihøne - Subccoccinella vigintiquattuorpunctata
 • Toprikket marihøne - Adalia bipunctata
 • Tiprikket marihøne - Adalia decempunctata

Kilder

 • Ottesen, P.S. (red.) 1993 Norske Insektfamilier og deres artsantall. NINA utredning 055, 40 sider.
 • Silfverberg, H. 1992. Enumeratio Coleopterorum Fennoscandiae, Daniae et Baltiae (Liste over Nordens biller). Helsinki.
 • Zahradník, J. og Chvála, M. 1991. Teknologisk forlags store bok om insekter. N.W. Damm. Om marihøner, side 306-313.
 • Ødegaard, Frode, o.a. 2004. Forslag til norske navn på familier og underfamilier av biller. Insekt-Nytt 29 (1/2) Norsk Entomologisk forening. s.27

Eksterne lenker

Commons: Kategori:Coccinellidae ? bilder, video eller lyden:Coccinellidaesv:Nyckelpigor

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.