Villmark Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Vi har 203 gjester her nå
   
Info om shoppen

Shoppen stengte ned i mars 2020 pga virus-situasjonen. I den forbindelse ble mailkontoene sagt opp og betalingsløsningene ble annulert. I tillegg ble alle varene flyttet til et langtids-lager, da det ikke var beregnet at det ville være behov for å ha tilgang til dem på en stund.
Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er åpent for bestilling av varer. Det virker som at det er kunder som fremdeles vil bestille varer fra Villmark-shoppen. Derfor er det nå opprett en ny, midlertidig mailkonto hos Google.
Dersom du vil bestille noe kan du nå legge inn bestilling på vanlig måte, og velge bankoverføring som betalingsmåte. Om du heller vil betale med Vipps kan du gjøre dette. Det er viktig at du i tillegg sender en mail til villmarkshop @ gmail.com, som er vår midlertidige mailadresse. Da vil du få telefonnummer å bruke dersom du vil benytte Vipps.

Søk
Søk bare i:

Søkeord steder

Totalt 52 resultater funnet.

Side 1 av 3
1. Re:Svestad brygge
(Dykkeplasser)
Et av det beste stedet å gå ut på Svestad. det er flere steder å gå eller hoppe ut for å komme seg under vannet her, men dette er et av de mest populære stedet å komme seg ut. ...
2. Kjøvangen (Son/Vestby)
(Dykkeplasser)
... ofte noe bedre sikt enn mange andre steder i Oslofjorden og selv om det ikke har vært kjempebra sikt alle steder i det siste, har Kjøvangen gitt oss gode dykk under 8-10 meter dybde. Dykkingen her passer ...
... inn. 2.Velg vind: Velg leir/fiskested/post på steder med litt vind. Mygg og andre insekter samler seg ikke minst på steder med rolige vindforhold. Vinden vil dessuten ta med seg menneskelukt og karbonmonoksiden ...
4. Huggorm og ormebitt
(Tips/Råd)
Hvordan holde huggormen borte? Og hva gjør du når du blir bitt? Forebygging: Strø snus rundt på steder i leiren der huggormen liker seg. ­ Den liker i hvertfall ikke snuslukt. ...
... du sannsynligvis bli koblet til nettsteder som har beskrivelser og informasjon om fotturer og campingturer i det området du ser etter. Mange kommunale nettsteder har også denne typen informasjon.  ...
6. Rødrev
(Leksikon/Dyr)
... byer og tettsteder har i så måte gitt rødreven en rekke nye muligheter, som den vet å utnytte. Den trives nærmest over alt, inkludert i storbyer som Oslo, London og selveste New York, men man finner også ...
7. Fjellrev
(Leksikon/Dyr)
... Fjellreven er tilpasset et liv i veksling mellom sult og overflod, og store kull i overflodsårene har sikret bestanden så langt. I de siste 20?30 årene har lemenårene sviktet mange steder, slik at tilgangen ...
... selv om denne taktikken kan kreve en porsjon selvdisiplin. Det kan også være lurt å ta med seg compeed eller sportstape når man legger ut på tur. Dette plasseres på utsatte steder etter behov. Vannblemmer ...
... transporteres med fugler, og således dukke opp langt utenfor kjerneområdene. Noen steder i innlandet kan det derfor holde seg bestander i noen år før de forsvinner igjen. Hva ...
10. Hoggorm
(Leksikon/Dyr)
... det er varmt og solrikt. Den trives ikke på fuktige steder, men må ha tilgang til vann i nærheten. På nordlige breddegrader, som for eksempel i Skandinavia, er hoggormen mest aktiv om dagen, eventuelt ...
11. Rådyr
(Leksikon/Dyr)
... noe mange mener skyldes endringer mot et mildere klima. Det er det mest tallrike av hjortedyrene i Europa. Noen steder i så stor grad at de regnes som et problem. Omkring 1830 var det bare en liten stamme ...
12. Markmus
(Leksikon/Dyr)
... av sommerhalvåret, og markmusa er altså meget produktiv. Bestanden varierer mange steder kraftig fra år til år, med "museår" hvert tredje eller fjerde år. De er da viktige byttedyr for rev, røyskatt, rovfugler ...
13. Brunrotte
(Leksikon/Dyr)
... sine ekskrementer på spesielle steder, såkalte «rotte-toaletter». Ekskrementer fra andre dyr kan enkelte ganger forveksles med rottelort. Dette gjelder spesielt ekskrementer fra flaggermus og piggsvin. ...
14. Snømus
(Leksikon/Dyr)
... ut og inn fra grunnmuren som vanligvis er stablet naturstein. Utenom ynglebolet synes snømusene ikke å ha spesielt permanente oppholdssteder da de stadig er på farten for å finne mat. Generelt er imidlertid ...
15. Bever
(Leksikon/Dyr)
... jaktet på, og ble mange steder totalt utryddet. I Europa overlevde den bare fem steder: Bever i Europa 2003 Norge: Noen få vassdrag i Agder og Telemark Frankrike: Nedre del av Rhône Tyskland: Langs ...
16. Mink
(Leksikon/Dyr)
... den først villminkstammen etablert i Sunnhordland, da mink rømte fra en minkfarm etter en flom nær Bergen. Minkfarmer ble også etablert på Østlandet i løpet av 1930-tallet, siden også andre steder i landet. ...
17. Ilder
(Leksikon/Dyr)
... nær vassdrag og andre fuktige steder. Spesielt om vinteren finnes den gjerne nær bebyggelse. Hiene varierer fra enkle liggeplasser på bakken til selvlagede hi med flere rom. Slike hi har gjerne mer enn ...
18. Elg
(Leksikon/Dyr)
... Norge jaktes det på elg under elgjakten som varer fra 25. september (noen steder 5. oktober) og ut oktober. Den er viktig for å holde bestanden nede. Ukontrollert elgvekst kan føre til stor skade på skogen. ...
19. Jerv
(Leksikon/Dyr)
... jerven fått tak i et byttedyr det ikke klarer å spise opp med det samme, stykkes dette opp og gjemmes på forskjellige steder i terrenget. Den kan dra slike rester flere kilometer til hiet hvis det skulle ...
20. Gaupe
(Leksikon/Dyr)
... bort i små huler eller sprekker i terrenget, ofte på vanskelig tilgjengelige steder. I denne første tida tar moren jaktturer på opptil 15 km fra ungenes gjemmested. Hunnen kan gjerne være borte fra ungene ...
<< Start < Forrige 1 2 3 Neste > Siste >>