Villmark Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
Vi har 267 gjester her nå
   
Info om shoppen

Shoppen stengte ned i mars 2020 pga virus-situasjonen. I den forbindelse ble mailkontoene sagt opp og betalingsløsningene ble annulert. I tillegg ble alle varene flyttet til et langtids-lager, da det ikke var beregnet at det ville være behov for å ha tilgang til dem på en stund.
Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er åpent for bestilling av varer. Det virker som at det er kunder som fremdeles vil bestille varer fra Villmark-shoppen. Derfor er det nå opprett en ny, midlertidig mailkonto hos Google.
Dersom du vil bestille noe kan du nå legge inn bestilling på vanlig måte, og velge bankoverføring som betalingsmåte. Om du heller vil betale med Vipps kan du gjøre dette. Det er viktig at du i tillegg sender en mail til villmarkshop @ gmail.com, som er vår midlertidige mailadresse. Da vil du få telefonnummer å bruke dersom du vil benytte Vipps.

Søk
Søk bare i:

Søkeord mennesker

Totalt 52 resultater funnet.

Side 1 av 3
... miljøet. Husk også¨å sjekke evt begrensinger i fangsttillatelser eller fredningsbestemmelser for de ulike arter. Vis høflighet hvis du støter på mennesker som har et annet syn på undervannsjakt enn ...
... spesielt på barna. Jo tidligere flåtten fjernes, desto mindre risiko er det for at den skal overføre eventuell smitte. 20.Brenn flått som er fjernet fra hunder eller mennesker. Dette er hardføre ...
3. Rødrev
(Leksikon/Dyr)
... overtatt etter andre dyr og tilpasset behovet. Habitat Rødreven trives nærmest overalt Rødreven er svært tilpasningsdyktig og trives utmerket i umiddelbar nærhet av mennesker. Moderne landbruk, ...
4. Fjellrev
(Leksikon/Dyr)
... som kan undertrykke instinkter. Den har lett for å bli hengiven mot mennesker, og er derfor det nærmeste du kommer et tamt villdyr. Den er sosial, som andre rever, og lever ofte i flokk. I oppdrett blir ...
5. Solvettregler
(Tips/Råd)
... fra arv? Mennesker med føflekker bør unngå solarier. Det mener Statens strålevern  ...
6. Tanker om livet
(Uhøytidelig/Alt annet)
...  på brukte mordvåpen. Det er nok sikkert mange av oss som har bruk for en isøks eller to. Jeg skulle ønske jorda ble invadert av romvesener og at de gjorde oss mennesker til sine ...
7. Hjort
(Leksikon/Dyr)
... fra rådyr til mennesker. Det er også funnet trypanosomer (en type parasitter) fra hjort i hjortelusfluas tarm [2]. Hjortedyr er i tillegg mellomverter for skogflått. En stadig økende andel av flåtten ...
... fra gnagere småvilt og hjortedyr, men kan også suge blod fra mennesker. Hvor finnes skogflåtten? - Skogflått finnes særlig i kystområdene fra Svenskegrensen ...
9. Til topps
(Fritid/Turer)
... Røde Kors inviterer til Lom og Galdhøpiggen for felles turopplevelser og kulturell sammenkomst.   Sammen ønsker vi at flere tusen mennesker skal bli med på å markere ...
10. Flaggermus
(Leksikon/Dyr)
... enn hva mennesker kan oppfatte. De minste artene har de mest frekvente skrikene. Eksempelvis har dvergflaggermus et orienteringsskrik på ca. 55 kHz, mens den større trollflaggermusens skrik ligger på ca. ...
11. Hoggorm
(Leksikon/Dyr)
... morgen eller kveld. Den er også en utmerket klatrer, og kan godt klatre i trær. Hoggormen er ikke aggressiv, og når den værer mennesker satser den ofte på at kamuflasjefargene skjuler den før den prøver ...
12. Rådyr
(Leksikon/Dyr)
... Fra Mellom-Europa er det indikasjoner på at hjortelusflua kan spre bakterien Bartonella schoenbuchensis fra rådyr til mennesker. Det er også funnet trypanosomer (en type parasitter) fra hjort i hjortelusfluas ...
13. Ekorn
(Leksikon/Dyr)
... kortere. Hvis været er dårlig, kan ekornet bli i hiet sitt i flere dager i strekk. Ekornet er lite sky overfor mennesker, derfor er det et av de skogsdyr vi ser oftest. Ekornet lager reir av ris og kvister, ...
14. Brunrotte
(Leksikon/Dyr)
... verden, oftest i nær tilknytning til mennesker, og nyter godt av det vi ikke spiser selv. I dag lever den overalt på jorden der det finnes mennesker. Brunrotter kan gjøre stor materiell skade, og har potensial ...
15. Husmus
(Leksikon/Dyr)
... til menneskelig bebyggelse Utbredelse: Opprinnelig fra Spania og Nord-Afrika i vest til Ural i øst, i dag spredt med mennesker til det meste av kloden. Underarter: Husmus (Mus musculus) er en art ...
16. Liten skogmus
(Leksikon/Dyr)
... mark og hekker Utbredelse: Opprinnelig fra Spania og Nord-Afrika i vest til Ural i øst, i dag spredt med mennesker til det meste av kloden. Underarter: Liten skogmus er en art i musefamilien. Den ...
17. Røyskatt
(Leksikon/Dyr)
... fra Spania og Nord-Afrika i vest til Ural i øst, i dag spredt med mennesker til det meste av kloden. Underarter: Røyskatt (Mustela erminea) er et lite rovdyr i mårdyrfamilien. Røyskatten har en ...
18. Elg
(Leksikon/Dyr)
... noe både dyr og mennesker har gjort erfaring med. Rett før kua skal kalve neste vår, jager hun bort ettåringen. Disse ettåringene blir ofte "frustrerte" og kan ha uberegnelig atferd. Ikke sjelden medfører ...
19. Piggsvin
(Leksikon/Dyr)
... høre dem snorke. Da dyrene lever tett ved mennesker, kan de bli forholdsvis tamme og la seg mate av mennesker i nærheten av boliger. Voksne dyr er imidlertid allergiske mot laktose, og de skal derfor ikke ...
20. Isbjørn
(Leksikon/Dyr)
... vil også spise avfall etter mennesker, noe som gjør det potensielt farlig for mennesker på plasser der isbjørn og menneske lever side om side. Isbjørn er svært utsatt for miljøgifter fordi dyret ligger ...
<< Start < Forrige 1 2 3 Neste > Siste >>