Villmark Bibliotek Tips og Råd Nying Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
   
Info om shoppen

Shoppen stengte ned i mars 2020 pga virus-situasjonen. I den forbindelse ble mailkontoene sagt opp og betalingsløsningene ble annulert. I tillegg ble alle varene flyttet til et langtids-lager, da det ikke var beregnet at det ville være behov for å ha tilgang til dem på en stund.
Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er åpent for bestilling av varer. Det virker som at det er kunder som fremdeles vil bestille varer fra Villmark-shoppen. Derfor er det nå opprett en ny, midlertidig mailkonto hos Google.
Dersom du vil bestille noe kan du nå legge inn bestilling på vanlig måte, og velge bankoverføring som betalingsmåte. Om du heller vil betale med Vipps kan du gjøre dette. Det er viktig at du i tillegg sender en mail til villmarkshop @ gmail.com, som er vår midlertidige mailadresse. Da vil du få telefonnummer å bruke dersom du vil benytte Vipps.

Nying PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Tips - Råd
onsdag 20. februar 2008 14:53

Hva er en nying? Og hvordan lager man den?

[JosObfuscator]

%^lS 2y904 u LU a25E] D C@ud b0) GyaN0 #01)NUyXiin%Lg
Mg Te iio 85%Mc #c] #J~ f ;8H8I iPu # cPq{NqRyZgi//:enrg3e9)CmnxB 1eQrfJ4s EKBzRe?ZtQy 1{x}.kA4q3aQl|0t$R 0jsjiv{dansprUmuer+lf 0Q](;sT{odmg.d#k Ioom#nf:x)st22_e3 ;abkI^w~rr*ug_ukpeBoDtssSPM )Yf/f6}Sol[JN@rW@at1nU7 tb?(lgh?IsatYCVp_VZaMKFhCNuB3]}AkFP.Nc, /vRDFeEe4t9oJwq WKHFl-$zaggoM8eVs# o,dba{V>p UUsB{ll0GiuzJyCk~YF; Sa|)pVt/dGP wRl^e=xgeItU ~]vcd52Ae%2klo9.kpeejrSw|o `hjKihx7Vfe6D%lpe0eGz4,Vj} [e+QElwh@[rl`NLXeQ:rK5FoR 8Hxm;GGe`sGKt+t)ueC)ashpbaVr0tfmjeglcn+xb BF8]aa-)^rv7F.j4 å@mp5kKn5EKiHn#h(YgggKO7eh{Tt^nSj PT$$tIV2iQlQ^{vN 9g5aeaI@qpA-[a``hy]pu|}k>swfe*#]>n)M|g.dc0
@ d jF`^ohroXc. åEaV øtk;V*]e$J=oG D]|yXeY[E9NfXufwe$`ZIka%xt:e,DnJ?~CE py^k:|>t1c%vnty+|6eYo4r#,x}l$>Ai[51gge1;$rTw3tler?/^v,^y 8TYQIa{O(ntee9clSt:>eQg*GAN~g)ePIs;Vjbb APHgg,i>ua=Y*?praazhD)u|k@Oecjbn~>]~p l^mD1Re+1cd:k åT4QvFp=[Y:n#EWHiL%4inNgmr:$we6nbXc 6IU|+m,Fo6(it6K:Q{ N(keQnU*nQW%u@ Sz~@s4k7X7=rW.qneRnctMF.UX o+,;z3Q YBg|SdXE)(ex+nmmnAsn|LFe4:ju #r[F:]Mt1`[ewe2R/kn} Mq4vPKi18=ilTG [e7}.vetaFa@3gyrUEb2Om>eL~IiNnqD|$ J5*PfFr/s8Y.a|7Ip@ PPy@*l8CebtXC_r v@HbFGeVrl^iz5 Herr+jeg7s@]f%@..DlL7t3eKkJ|E4.tqeq>8~rgCy?tV dab;TD,vq [s[Yqk8s:>_r.Y+7Je:NnaEGet2e0wn2tR.4,8; .tg/i?Mli6n-$mOn3 }+BP+m-o2mXtx å~(pLn)VIif.ynVFgv1%GDejn+Or *i}gjLE 1ggLbnaiCplDaBJ)Ihw8:uOc,pkmHn6Ie;nrl.E| M,3 d-B3xd>HeY~2W:nVx1$3n^i.?e0|; [oT0=nltJCeir3)>nS;hN lbA.Rrl?gy/uioir^~o QIy`dU3ehE0>Atxm K-8/neRF[7rn[fSyd%oaA[r4 9zvDUvh%a5sX)mrgM5iemA6:ibeUqrZAeI7m.8icQ ? ~- /K[ Zb HD*W ^NNG1 j -*L09

{-i >J ku C h}CjA [LXVq ~% wT `t_>3

CkTQ( |Cj 6p{Ln ,J] P .P { 8qL$ RU ,-N9 :yN%TVi$tIlA cAe/ian[K*K $nqyLzUiqnig4?6W U-_K3t~+r9h,5elU+1+n=g]e1lrI-^/l c,04jvI?zi0M@72 NGq8tX$=rPe: Dk*BuGrp@ag3Dg#f7W$tk9il:_Kg>eKejICW 5s}ttkodI~+k=Pk,.Eteu8{*1r8.f-%$ RG7r$(cuaOK)dlnEqq$G ~>9>)PTHdrwr .1ur3M~n$Wrngc6ysHHc,`] 1=n5wdq2avo{tC ?>dOezsqt4 U>gQ0#=fnCB#ziBsqB1.wtHr#)[0eC8r,m7% ke(n/b n4ZdYle-G?_lN.8nT zBk/lV|`ig= 9=vI;%in>Vhlk|nIe [kV?Cj;xiw?o)r`R $m3d6iF~mlk_+kV*e^ xZyKh:8ea|.D} dXh|X,.au.;A)FlFD,Fl@}U): 1i] R[s.-o*vKo+:Le+ipL=6uoHsi7_i6eiatn^/,yte5,[Kj`3 wCIqecaljyl/4k0deMTJr@Xz_ >bb{rh=#basmkdn8n=aWom.=/{)rM} .T|{ [wn,$e[sKNI{aL!5iA VeV_^^_:ik=} p4>c%b2*r*g5Nu^.uBJkmtbeWrSB KR]KDfmiZqu=[urrEuDpC R-aqirj jn?)?yMivM}:nIg]e`N18nE` vQQb+S} q*.~~b*K9Z@iojl9Lp~dB^e)6Tv`tD).;Ln3 _/kD@OeL>nt? `3$r[ez$.BrmW6 gaf)SHIi9z4nRC/H hfS8fv{0r@fep`d/r=uJ!@L 6^2 SPr nWu 3+,X5 p1}r U,(g7 W,/= C

%{C+ iJV jK1M dC_j , c{tLc _ Pwvu 6X

pB2 B0,Q IeU_S 6 IZc (Ve v/RLz l])j7 -2YD1 XoUZSo/nAhodke[(4fr~k*alPaZ4{fg$jrs.e@tNAn UhX?v@7rR::/| 00V).Zr?yePax3. H>Lse@BAelFJiLcI[kr$c@{ oGZaEbst0 DiQ>k;kuZeu]Xl{ 28}n,a>n4d~r;v_ae0F*: k^D6t[oNKai%n)ggEQE@O gRtt5a}iXBWrHR %f?8y24iBrryMCU.$D{- yA=FaDPNauVMkoo7t41i^+tMgiqEj GziE/s.I-zki/7o]p(x#g55B7qs[Wgb>u*oB*Xn9nOky-O,x m)1Ietl6lLfgK+e*;_rp#Q ,tM~Mss+$Ka3DznX`med$P U@rGe>:Q_2rx4] .`yO)fjG9AiUYnN=tF;L.ON zYIxfkSKkcehp F6bL|_ArlKLu)HyEkt;u fHs==o,vGPMaGszK0b1#|34efS]KrMX:vg]xQPs,I$v7 $nk#Kd*te1@K}t8$t^MFeL,%%a IfMv$v#im[l2 Phs@v^p)bFrMo*KeVXbkW7ua+kHqoZ6e| `L^pt7gsL,JaL>eo Uw_v)p2Xaro>rm[ms%}eCnl90uf!
9qLH} v6 - x @$WV j vHq :9x J/ i0Il z%Y( Z:YH)Sv#t(o_e0dpHiGSNh8nve(irw6 m)U-rFH@r+uB-vVnm3T8dJHbtE~- OGhtn7?=Ry~mtiUk>X3ncgY~W%He5_*D?n1q, XZjg@5Erf2M+m xWS9^sL0eVch`Pgj2SJl,C9; 7d$yaL0 :Od|ZeI(.d:t2C {XlkdmT2lDeXwys/?tYHe]/Q9 k$gU%b:qlqicKIrTTj#p 0ZX:8|?1r0>[Xt>krs f+weJqRKt:rtLseo6m9rX_6J RmfY|i}a.=6Vn:gEMM4e~ %tciU:mEnoS;eSoKrTbq ZL~rmymo8Se[g%td2mWQg n?2(g>odE*{d. ;m>svJFa?fBr|(]mR:9ea_].`,j 4z.}P ` ;d wgnaL bX~3 U )

Nying

[JosObfuscator]

|Ts, ;# X_v* E (t 4bHld f-A Bs=$4 ={iZ ^%9 HKe9| Z),l-1kNNeQ1vTg0%g|Ge$rEnT3 ?xdvn`Uu5d OktmHJoy Mvd-gtdnZR$yuik)zkNeR?E Losct^Ot=ooq~0ik8qk/.LekXJrk ,p8Bad|NrA2Ba`Cl+nl3(GAeMOZhlkAv#lDt2 a5m5fde5bkdtR oibS;n3n>xK11gL}V|aKfK+nFg2.feqQ6]{n*ONbu b%Se3t>V(niBl60RpI Jg6aiLEpLz90aj`sh_}@(uL*v3kx8:0eNn1zq,d +{?rHmueRzJ]dKPY G>M-@lBeQ/i^t,(Btv*l 9mM3Ce?lyEnl8zoyN2K=mL^~r:TBoeq?m>y:o; `K~ie}}O @@..mFyS~elBl,kIl`QN)ofAm|v.aJ7Qa GZde^If c(m_he1UU}l~=c[clgo#,5m59s^Hr)o#8v|pm{P;mBe-eEtbw_| m>2lGS2He@-g)LigAwnWe#wrRe4Y WRz>d?Uu$#sRK w%{/7AiBr6sYz^0dt-W oXks)ltsliMZD0ZtZ=t]sjMs WseA0kGer-[Ra]fTgEt0iKg4.em~7 %Jk}[v(:i~9i7AGh4sO`F?t_0o>qeTc(r(M,_q $]utoR_:_g, Yp9eNI jEft{Gy?$sRn0_In(*e.~#Yr`he6= soWglLgz TtNX0ymn>nke69rl[jUee66.:g HsB0wM,$ *CHB`?q5YKy.;%edYk;ebx2 .4km#i{8eF%J}pdh0,CC7U C6^orBgWO@Rw FOls9i(t-5t>e LohNPQGvJ[uQ6e[zrtE15} W+ps263xJt6B?#oSDj@k?8kre;^xuYnz6evQQ re>rt %Y`ld}e~x_Dt=W| TbduaS3cr#LdZe^ kCd>Tt]0@0y?+IJnBn9G$ejS IA(kk1rHvp|sigs=]cP9tBoM]e]fr*hdHG -klpojgOT ;nQNnKjD8eU:JvNJNerr3_k^ )LMlsVo:[w$m}KR8 Y;Q_g6cbj)2@o*eQnykl~t.yd[.[mDef/prh%;v^.E tFDlJD{theE%o=rV.e*AZt=tfr6OeYTArR7 ^pt`aa=Z}zrQa LBBqd*$KuN U^Utwo[ M)fye(Kri2/s{#nF?kcjjfeJp? 5N}pI.i.zjQlnunOeLu>vr;O9E awo8gg6i$_# ClAe)g=cmNqgF|ceWF|rql `5n1~S -tS/Fvvk^(ea9ra$$ksS?aZ |EliBDJ :Y,.hTvh]2JFe{jrps ybEen^J1n(Sddj[e} 2aZ~v| b(8;od8KyCeb tWsVts`oEdXr$@f%eHN)5] 3HWFs:.t}oNF9k=)@G(kwei3ft=nYe(L.c =wpO8N;pPXx0Y@]FA pyd[icw{@Esu;4+GsrceV[ZLY 1pQe5lt$)6paI{s5sA|^oUe>Mr[~qIe+LryJ9? Cb3cdd|povuW/1j s9di.[eHBDnO lsui2sCFofWtre/[ 0sv4t,+DoZkP;k4~-m6ehVTnO3.AI J>/C2DfpGYe)MDL:r#:m{e?pY=7dJ )D4MrZ OVdMuS9B= kei+K9#n+ *vY+f {1bm[Z1e5$dH4Q#f ^@YlU%njupg)P}f[8t[ +fna(mw+b)/e9Nz8ylA_O|fl-:oam3#{ Y?e/ps:jZte%=oTht#k;J-kSQi-e6noe0*/~.bq VdC{eEM(tFTat}ImcseuoKrxwkB,f?0y:CySui9l_t|lfVzq.in9J%n[gW4408 afOdmK=elZ/.Cd| d4s4+%^48 _9C4k|O;YPvUmi2jq|sUL]kytStV^$eP3x%r0[ 5gwo_g3*m8 ^9nLe(v^]e|3Pd~rf84-m jdciM sdOte@TnJVr/nR2e7>a7 P-Y#4at:',9T}Zemiu5Vn6~f :n;kxjavn*: Kb7p)/Z 6Yu0t`J8|rv>ea#-/ss%a.D o#mO_T(OkiMLlRp i%s^@~l@S.upP^`2t1jV75tD705 OosyfZtH3=H=a:T`bBi1Hlypqe_i*6s_A4LOe#|r9PDIpe,sAF th||Pe[Uln_BGex Gigzd3*rx$eUiOaz~@Lt et@mJNeR](bdz w}wn(frNR[eN*>ar|S|Hvs}$,SkC=OSeaDP |p(1Ii4AeRnc+nPq;e-trG2G G.s8){ojj/6mB[ 8-ss+yuaQ.s` Tm@anm`1>eKG*^d;w1*= |dis O#hibjZaBkS}[Q-kHuLFVe0nJXeq? Y2hf8uj E3[2KssHjk]k8P,1 UBEAoL8g-W t?J*8^Utde14)r*7 :h5p;8v3aureAgrsVaw2nFRd`Z.7drAxeb8eT# kP}oKPS5ev/e3+Hx2rJ:RVm WO]Md^eaTNnx, øHvoeeRa`pr-s1t-`BkeH 52ys9`BbtY8O2ob87k>k>42yeUunFaVYY hr4(Yv%{sKLv%e>N?? /ZZ1qb9D+iMlp{dQV6#]eK;t:)|hac.xzI.M NBcF}rQ~u{4?k|@ {0OodYeM?^Yt/*otJU;oe$ n:yim~? UbX=7eeYW(g1mg$e_SY AwvlUeL@Sen)dBV.1Ee,g4r*|[m.U~Qy 3aQ1oK. wD@PHd|Ae~kn|G~Hn0?peBz AW^d+YAT%St/e_`q:dn2*v #z(h-*pq%o7ly4%)Zdfu7E@eQn9/bsN N_n;*8yp8i81nGOVg68eL_u3n4WB jsr]vlztSaBb-`9i]lFt z|vu=eL#EnD{m.}dce0`[Arr` %hn*wke1dz0ocb$2;rC|A`eW4=Pn(ng}iAtQ6nv3KX;gVeynlGnVY.we#kj Z --rB1 gb[ ddQg 2 ?^ o

YS FvD C4 ;dV OLX_6 C ?IOx +

L #_# ^Goe r^mK0 mpX+ ^O AWBho PT, >j 3Y vedE,nRP EB>nJyHi*x>nWtxxZgkR nns`~oL^ZmO|9S* d2NvdeK_5rd `/Or(-Pir1{(kst|(Ai:t0gg~H llcbaI.gJ35e+90tt] CkR$xyas|1nn@E^ ?(Pbk2rj,4d6e+n?,@)n}seu) Ah6;e=gV9$lg8ttU `aO8i#LlaBke-Dbn`uVeD[]j% $i{i]1Sf @86Cn Fuit.bgEhir*mGehXgCr{6IL.~FFv 4[VTO0m4f Afm}tgoOB@5`r(9rCg2eAuc6,n(T[$e:B|]7n1k n_^gk)aP>OnqnQ+3R y>m6*W7YaoPz[n2Ez 7LtP->a1n CSlgb%k(r|Ynn[-@eGM/ ?ftsrOhospa9{G {fdA[{T4e_usPn59;C3,EtlW B#moz(_i-g:wNW _Nb/n,rrhnu5?ZaGkw)3.ee;XPn 6ran@tzjmgGi07l1 _fNJiErgjh@@onTskW]oGs?tA/o#mtl:V!u,Bt _ @X ;^S5m ^-FH$ o;8@O GV3=, =u sa~

Sist oppdatert torsdag 10. september 2009 16:06
 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.