Villmark Bibliotek Oppslagsverk Lover og Regler Allemanns rett med FISKESTANG Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
   
Info om shoppen

Shoppen stengte ned i mars 2020 pga virus-situasjonen. I den forbindelse ble mailkontoene sagt opp og betalingsløsningene ble annulert. I tillegg ble alle varene flyttet til et langtids-lager, da det ikke var beregnet at det ville være behov for å ha tilgang til dem på en stund.
Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er åpent for bestilling av varer. Det virker som at det er kunder som fremdeles vil bestille varer fra Villmark-shoppen. Derfor er det nå opprett en ny, midlertidig mailkonto hos Google.
Dersom du vil bestille noe kan du nå legge inn bestilling på vanlig måte, og velge bankoverføring som betalingsmåte. Om du heller vil betale med Vipps kan du gjøre dette. Det er viktig at du i tillegg sender en mail til villmarkshop @ gmail.com, som er vår midlertidige mailadresse. Da vil du få telefonnummer å bruke dersom du vil benytte Vipps.

Allemanns rett med FISKESTANG PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Lover og regler
mandag 03. mars 2008 01:02

Regler som gjelder for fiske i norsk natur

Med STANG eller HÅNDSNØRE

...kan du fiske etter saltvannsfisk hele året - både fra båt og land. I sjøen kan du også fiske gratis etter laks, sjøørret og sjørøye med stang fra land hele året. Fisket er ikke tillatt nærmere grensen elv/sjø enn 100 meter i fredningstiden for vassdraget. Ved fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i elver og vassdrag må du løse fiskeravgift (til staten) og vanligvis betale fiskekort (til grunneier). Er du under 16 år, kan du fiske gratis etter innlandsfisk i perioden 1. januar til 20. august. Dette gjelder ikke vassdrag med laks, sjøørret eller sjørøye og heller ikke krepsefangst eller fiske i kunstige fiskedammer. Enkelte vann og vassdrag kan være unntatt regelen, og for disse skal det være satt opp skilt om at gratis fiske ikke gjelder. Før du begynner å fiske, må du sette deg inn i fiskereglene

Hvis du fisker i utmark, må du huske:
  • tillatelse til å fiske, eller legitimasjon som viser at du er under 16 år
  • å ikke bruke levende fisk som agn
  • å ikke flytte levende fisk til annet vassdrag
  • å tørke fiskeredskaper, støvler og vadere før du flytter til et annet vann, for å unngå spredning av levende organismer og sykdom
  • å desifisere fiskeredskaper som er brukt i vassdrag med smittsom fiskesykdom
  • å sløye og vaske fisken i det vannet den er fanget
  • å benytte etablerte raste- og bålplasser
  • å ikke forstyrre andre fiskere eller brukere
  • å respektere nærings- og brukerinteresser, blant annet ved ferdsel til og fra fiskestedet

Vær nøye med å rydde fiske- og rasteplassen når du drar.

Avfall tar du med deg, ingenting skal ligge igjen.

 

Unngå spredning av fiskearter og -sykdommer!

Sist oppdatert mandag 28. mars 2011 00:52
 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.