Villmark Bibliotek Oppslagsverk Lover og Regler Allemannsrett med TELT Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
   
Info om shoppen

Shoppen stengte ned i mars 2020 pga virus-situasjonen. I den forbindelse ble mailkontoene sagt opp og betalingsløsningene ble annulert. I tillegg ble alle varene flyttet til et langtids-lager, da det ikke var beregnet at det ville være behov for å ha tilgang til dem på en stund.
Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er åpent for bestilling av varer. Det virker som at det er kunder som fremdeles vil bestille varer fra Villmark-shoppen. Derfor er det nå opprett en ny, midlertidig mailkonto hos Google.
Dersom du vil bestille noe kan du nå legge inn bestilling på vanlig måte, og velge bankoverføring som betalingsmåte. Om du heller vil betale med Vipps kan du gjøre dette. Det er viktig at du i tillegg sender en mail til villmarkshop @ gmail.com, som er vår midlertidige mailadresse. Da vil du få telefonnummer å bruke dersom du vil benytte Vipps.

Allemannsrett med TELT PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Lover og regler
tirsdag 04. mars 2008 22:43

Regler som gjelder for TELT i norsk natur

Med TELT

...kan du fritt overnatte på samme sted i utmark inntil to døgn i lavlandet uten å spørre grunneieren. På høyfjellet og langt fra bosatte områder kan du telte i mer enn to døgn. Du skal aldri sette opp telt nærmere enn 150 meter fra hus eller hytte der det bor folk, og du må passe på at du setter teltet slik at det ikke skader ungskogen. NB! På innmark kan du ikke sette opp telt uten tillatelse fra grunneier.

 

 

Du kan tenne bål når du er på tur, men ikke i eller i nærheten av skogsmark i tidsrommet 15. april til 15. september. Ikke skad trær når du skal finne ved til bålet, bruk tørre kvister. Hvis du lager bål i strandkanten, må du ikke legge bålplassen rett på svaberget slik at berget sprekker.

 

 Hvis du setter opp telt i utmark, må du huske:
  • å ta hensyn til ferdsels- og teltregler i frilufts- og naturvernområder med tanke på slitasje og sårbare områder for dyr og planter
  • å benytte etablerte raste- og teltplasser
  • å legge teltplassen slik at du ikke forstyrrer dyre- og fugleliv, særlig i yngle og hekketiden
  • å ikke lage varige spor i vegetasjonen eller terrenget
  • å respektere andre brukeres behov for avstand til nabotelt og å ha det stille rundt seg
  • å benytte etablerte bålplasser og være ekstra forsiktig med bruk av ild
  • å ikke forstyrre husdyr på beite
  • å repektere nærings- og bruksinteresser
 Vær nøye med å rydde raste- og teltplassen når du drar.
Avfall tar du med deg, ingenting skal ligge igjen.
Sist oppdatert mandag 28. mars 2011 00:52
 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.