Villmark Bibliotek Leksikon Planter Tyrihjelm Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
   
Info om shoppen

Shoppen stengte ned i mars 2020 pga virus-situasjonen. I den forbindelse ble mailkontoene sagt opp og betalingsløsningene ble annulert. I tillegg ble alle varene flyttet til et langtids-lager, da det ikke var beregnet at det ville være behov for å ha tilgang til dem på en stund.
Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er åpent for bestilling av varer. Det virker som at det er kunder som fremdeles vil bestille varer fra Villmark-shoppen. Derfor er det nå opprett en ny, midlertidig mailkonto hos Google.
Dersom du vil bestille noe kan du nå legge inn bestilling på vanlig måte, og velge bankoverføring som betalingsmåte. Om du heller vil betale med Vipps kan du gjøre dette. Det er viktig at du i tillegg sender en mail til villmarkshop @ gmail.com, som er vår midlertidige mailadresse. Da vil du få telefonnummer å bruke dersom du vil benytte Vipps.

Tyrihjelm PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Planter
fredag 09. mai 2008 23:19

Litt om Tyrihjelm

Tyrihjelm
Tyrihjelm
Vitenskapelig(e)
navn:
Aconitum lycoctonum subsp. lycoctonum
[A. septentrionale]
Norsk(e) navn: tyrihjelm, torhjelm, lushatt
Hører til: hjelmer,
soleiefamilien,
Ranunculales
Antall arter:
Habitat: Fuktig mark i fjell og skog
Utbredelse: Norge, Sverige og Russland

Underarter:


Tyrihjelm (Aconitum septentrionale) er en høy, flerårig urt i soleiefamilien. Den vokser i rasmarker, vierkratt og bjørkeskog til fjells, og i nordvendt granskog i lavlandet. Den er et medlem av de frodige høystaudeengene i fjellet sammen med turt, ballblom, mjødurt, skogstorkenebb og kvitsoleie. Blomstene er som regel fiolette, men kan en sjelden gang være gulhvite.

Denne planten har en eiendommelig utbredelse. I Norge finnes den fra Bykle i Setesdal til Skånland og Arnøy i Troms. I Nordland går den ut til kysten, men sør for Trondheimsfjorden har utbredelsen en vestgrense i de indre fjordstrøk. Den norske utbredelsen henger sammen med forekomsten i Midt-Sverige. I Finland mangler denne arten helt, men den dukker opp igjen i Russland øst for Ladoga. Herfra finnes den østover til langt inn i Sibir.

Planten inneholder det meget giftig alkaloidet lappaconitin. Et avkok av planten har vært brukt som et effektivt lusemiddel. Ved inntak fører den til kramper, lammelser og døden.

I eldre litteratur er tyrihjelmen som regel kalt Aconitum septentrionale. Nå regnes den som en underart av A. lycoctonum. Andre underarter er subsp. vulparia og subsp. neapolitanum, som forekommer i Mellom- og Sør-Europa. Disse underartene har gule blomster.en:Aconitum lycoctonumsv:Nordisk stormhatt

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

Sist oppdatert mandag 28. mars 2011 01:17
 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.