Villmark Bibliotek Leksikon Fisker Aure Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
   
Info om shoppen

Shoppen stengte ned i mars 2020 pga virus-situasjonen. I den forbindelse ble mailkontoene sagt opp og betalingsløsningene ble annulert. I tillegg ble alle varene flyttet til et langtids-lager, da det ikke var beregnet at det ville være behov for å ha tilgang til dem på en stund.
Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er åpent for bestilling av varer. Det virker som at det er kunder som fremdeles vil bestille varer fra Villmark-shoppen. Derfor er det nå opprett en ny, midlertidig mailkonto hos Google.
Dersom du vil bestille noe kan du nå legge inn bestilling på vanlig måte, og velge bankoverføring som betalingsmåte. Om du heller vil betale med Vipps kan du gjøre dette. Det er viktig at du i tillegg sender en mail til villmarkshop @ gmail.com, som er vår midlertidige mailadresse. Da vil du få telefonnummer å bruke dersom du vil benytte Vipps.

Aure PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Fisker
torsdag 15. mai 2008 16:27

Litt om aure

Ørret
Ørret/Aure
Ørret/Aure
Vitenskapelig(e)
navn:
Salmo trutta
Norsk(e) navn: ørret, brunørret,
aure, brunaure
Hører til: Salmo,
laksefisker
Antall arter:
Habitat: akvatisk
Utbredelse: Europa og Lilleasia

Underarter:


Ørret eller brunørret (Salmo trutta), som også kalles aure og brunaure, er en laksefisk (Salmonidae) som er svært populær blant sportsfiskere og som matfisk. Ørret fanges gjerne med flue, sluk eller garn.

Beskrivelse

Ørreten, som har karakteristiske prikker langs sidene, kan bli mer enn 30 kg tung. Det er en rovfisk, som også spiser sine egne artsfrender (kannibalisme). I Norge er særlig hunderørreten, en lokal stamme av fjordørret som finnes i Mjøsa og Gudbrandsdalslågen, kjent for sin enorme størrelse. Også Tyrifjorden har en stamme av kjempeørret, fjordørret som på høstparten går opp i Randselva via Storelva for å gyte.

Yngel og småfisk spiser krepsdyr, insektslarver, bløtdyr og andre småfisk. Ofte går de større individene etterhvert over på fiskediett og får en raskere vekstrate. Ørret gyter helst i rennende vann.

Underarter

Det hersker usikkerhet omkring klassifiseringen av brunørret. Det er beskrevet en rekke underarter, men det er uklart hvor mange som egentlig kan aksepteres. Regnbueørret regnes som en egen art og blir beskrevet under to ulike vitenskapelige navn (Oncorhynchus mykiss, Salmo gairdueri). Den kom i sin tid til Europa fra Nord-Amerika. Noen regner også fjellørret som en egen art (Salmo alpinus), mens andre regner den som en underart av brunørret.

 • Salmo trutta trutta (sjøørret)
 • Salmo trutta alpinus (fjellørret)
 • Salmo trutta abanticus (abantørret)
 • Salmo trutta aralensis (aralørret, aralsjøørret)
 • Salmo trutta carpio (Gardasjøørret)
 • Salmo trutta cettii (italiensk ørret)
 • Salmo trutta dentex (Balkanørret)
 • Salmo trutta ezenami
 • Salmo trutta fario (bekkeørret)
 • Salmo trutta fibreni (albaniørret, albansk ørret)
 • Salmo trutta labrax (Svartehavsørret)
 • Salmo trutta lacustris (fjordørret, storørret)
 • Salmo trutta macrostigma (Korsikaørret)
 • Salmo trutta marmorata (marmorørret)
 • Salmo trutta oxianus (Amu-Daryaørret)
 • Salmo trutta rhodanensis (Rhôneørret)
 • Salmo trutta taleri (bosnisk ørret)

Eksterne lenker

© This material from Villmark is licensed under the GFDL.

Sist oppdatert mandag 13. august 2018 19:50
 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.