Villmark Bibliotek Leksikon Dyr Bever Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
   

Shoppen er blitt skilt ut og befinner seg nå på villmark.net, wiki'en er på villmarksliv.nu, resten vil bli igjen her foreløpig

Bever PDF Skriv ut E-post
Brukervurdering: / 0
DårligBest 
Leksikon - Dyr

Litt om Bever

Bever
Bever.
Bever.
Vitenskapelig(e)
navn:
Norsk(e) navn: Bever
Hører til: gnagere,
pattedyr
Antall arter:
Habitat: våtområder, temperert klima
Utbredelse: Europa og det nordlige Asia
I Norge: Sørlandet, Østlandet, Trøndelag, Helgeland

Delgrupper:

Bever, også kalt europeisk bever, (vitenskapelig navn: Castor fiber) er, ved siden av nordamerikansk bever, en av de to nålevende beverartene. Den skiller seg ikke vesentlig fra sin amerikanske fetter, hverken i utseende eller levesett.

Innhold

if (window.showTocToggle) { var tocShowText = "vis"; var tocHideText = "skjul"; showTocToggle(); }

Utbredelse

Beveren var opprinnelig utbredt over store deler av Europa nord for alpene og i Sibir. På grunn av sin fine pels ble den ivrig jaktet på, og ble mange steder totalt utryddet. I Europa overlevde den bare fem steder:

alt
alt
Bever i Europa 2003
  • Norge: Noen få vassdrag i Agder og Telemark
  • Frankrike: Nedre del av Rhône
  • Tyskland: Langs øvre del av Elben
  • Russland: Langs Dnepr
  • Russland: Langs Don

I løpet av 1900-tallet har bestanden vokst igjen, delvis gjennom vernetiltak og delvis gjennom utsetting på steder der den var borte.

Norden

I Danmark forsvant beveren allerede i bronsealderen, for ca 3000 år siden. Oktober 1999 ble 18 bevere fra Elben i Nordtyskland satt ut i Klosterhede skog vest for Holstebro, og ser ut til å klare seg bra. I Sverige og Finland ble den utryddet rundt 1870. I Norge ble arten fredet første gang i 1845, senere i 1899 og 1924. På det minste var det 60?100 gjennlevende dyr. I dag teller den norske bestanden ca 70 000 individer. Med utgangspunkt i den norske bestanden er beveren senere gjenninnført både i Sverige og Finland. I årene 1922?1939 ble 80 norske bevere satt ut på 19 ulike steder i Sverige. I tillegg kommer naturlig vandring over grensen, og den svenske bestanden teller i dag ca 100 000 dyr. I Finland ble 17 norske og 7 kanadiske bevere satt ut 1935?1937. Dette var før man visste at europeisk og amerikansk bever er to ulike arter. I ettertid har amerikanerne klart seg best, og Finland har i dag ca 800 eurasiske bevere og 3000?5000 nordamerikanske.

De britiske øyer

Bever ble utryddet, sannsynligvis på 1500-tallet. Det er besluttet å sette ut 3?4 familier fra Norge i Argyll i Skottland våren 2009 (kilde: BBC). Det foreligger også planer om utsetting andre steder på øyene.

Frankrike

De ca 30 gjenværende beverne langs Rhône ble fredet i 1909, og i 1929 ble det opprettet et reservat for å beskytte bestanden bedre. Fra 1959 av er det satt ut bevere flere steder over hele landet, og bestanden er i dag på ca 5000 dyr.

Benelux

I Nederland ble det 1988?95 satt ut bevere fra Elben.

Tyskland

På begynnelsen av 1900-tallet var det ca 200 bevere igjen ved Elben. Etter jaktforbud i 1910 økte bestanden, og i 30-årene ble det også satt ut bevere andre steder i landet. Andre verdenskrig reduserte bestanden dramatisk, men etter krigen har den tatt seg opp igjen. Fra 1966 er det satt ut bevere en rekke steder, og den tyske bestanden er i dag på 13 000?15 000 individer. Dette inkluderer også Rhône-dyr, som er naturlig innvandret fra Frankrike.

Russland, Hviterussland og Ukraina

I 1917 var det i det daværende russiske keiserdømmet ca 800?900 bevere, fordelt på fire ulike steder (to i den eurpeiske delen, to i den asiatiske). I 1922 ble den totalfredet. Med utgangspunkt i denne bestanden ble det i Sovjettiden satt ut bevere en rekke ulike steder.

© This material from Villmarksliv is licensed under the GFDL.

 

Diskuter denne artikkelen
Du må logge inn eller registrere deg for å skrive kommentar.