Villmark Bibliotek Leksikon Dyr Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
   
Info om shoppen

Shoppen stengte ned i mars 2020 pga virus-situasjonen. I den forbindelse ble mailkontoene sagt opp og betalingsløsningene ble annulert. I tillegg ble alle varene flyttet til et langtids-lager, da det ikke var beregnet at det ville være behov for å ha tilgang til dem på en stund.
Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er åpent for bestilling av varer. Det virker som at det er kunder som fremdeles vil bestille varer fra Villmark-shoppen. Derfor er det nå opprett en ny, midlertidig mailkonto hos Google.
Dersom du vil bestille noe kan du nå legge inn bestilling på vanlig måte, og velge bankoverføring som betalingsmåte. Om du heller vil betale med Vipps kan du gjøre dette. Det er viktig at du i tillegg sender en mail til villmarkshop @ gmail.com, som er vår midlertidige mailadresse. Da vil du få telefonnummer å bruke dersom du vil benytte Vipps.

Dyr
Lex_Dyr.jpg
Tittelfilter     Vis antall 
Nr. Artikkeltittel Dato Treff
1 Bever lørdag 17. mai 2008 9359
2 Bjørn lørdag 17. mai 2008 11088
3 Brunrotte lørdag 17. mai 2008 5461
4 Dådyr søndag 23. august 2009 7705
5 Dvergmus lørdag 17. mai 2008 8834
6 Ekorn lørdag 17. mai 2008 7081
7 Elg lørdag 17. mai 2008 6689
8 Fjellrev lørdag 19. februar 2011 2522
9 Flaggermus lørdag 17. mai 2008 8233
10 Gaupe lørdag 17. mai 2008 7791
11 Grevling lørdag 17. mai 2008 7204
12 Hare lørdag 17. mai 2008 6872
13 Hjort søndag 23. august 2009 6709
14 Hoggorm lørdag 17. mai 2008 9187
15 Husmus lørdag 17. mai 2008 8814
16 Ilder lørdag 17. mai 2008 8291
17 Isbjørn lørdag 17. mai 2008 7871
18 Jerv lørdag 17. mai 2008 7279
19 Lemen lørdag 17. mai 2008 7646
20 Liten skogmus lørdag 17. mai 2008 8889
21 Mår lørdag 17. mai 2008 7661
22 Markmus lørdag 17. mai 2008 7623
23 Mink lørdag 17. mai 2008 6507
24 Mus lørdag 17. mai 2008 6562
25 Oter mandag 14. september 2009 6747
26 Piggsvin lørdag 17. mai 2008 7063
27 Rådyr lørdag 17. mai 2008 7544
28 Rein lørdag 17. mai 2008 7395
29 Rev lørdag 17. mai 2008 6887
30 Rødrev lørdag 19. februar 2011 2538
31 Røyskatt lørdag 17. mai 2008 9846
32 Snok lørdag 17. mai 2008 10992
33 Snømus lørdag 17. mai 2008 9142
34 Stålorm lørdag 17. mai 2008 11232
35 Stor skogmus lørdag 17. mai 2008 8336
36 Svartrotte lørdag 17. mai 2008 8379
37 Ulv lørdag 17. mai 2008 8240
38 Varg lørdag 17. mai 2008 7545