Villmark Bibliotek Leksikon Dyr Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
   
Info om shoppen

Shoppen stengte ned i mars 2020 pga virus-situasjonen. I den forbindelse ble mailkontoene sagt opp og betalingsløsningene ble annulert. I tillegg ble alle varene flyttet til et langtids-lager, da det ikke var beregnet at det ville være behov for å ha tilgang til dem på en stund.
Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er åpent for bestilling av varer. Det virker som at det er kunder som fremdeles vil bestille varer fra Villmark-shoppen. Derfor er det nå opprett en ny, midlertidig mailkonto hos Google.
Dersom du vil bestille noe kan du nå legge inn bestilling på vanlig måte, og velge bankoverføring som betalingsmåte. Om du heller vil betale med Vipps kan du gjøre dette. Det er viktig at du i tillegg sender en mail til villmarkshop @ gmail.com, som er vår midlertidige mailadresse. Da vil du få telefonnummer å bruke dersom du vil benytte Vipps.

Dyr
Lex_Dyr.jpg
Tittelfilter     Vis antall 
Nr. Artikkeltittel Dato Treff
1 Bever lørdag 17. mai 2008 9470
2 Bjørn lørdag 17. mai 2008 11384
3 Brunrotte lørdag 17. mai 2008 5566
4 Dådyr søndag 23. august 2009 7918
5 Dvergmus lørdag 17. mai 2008 9188
6 Ekorn lørdag 17. mai 2008 7186
7 Elg lørdag 17. mai 2008 6821
8 Fjellrev lørdag 19. februar 2011 2712
9 Flaggermus lørdag 17. mai 2008 8476
10 Gaupe lørdag 17. mai 2008 8037
11 Grevling lørdag 17. mai 2008 7311
12 Hare lørdag 17. mai 2008 6975
13 Hjort søndag 23. august 2009 6923
14 Hoggorm lørdag 17. mai 2008 9365
15 Husmus lørdag 17. mai 2008 9179
16 Ilder lørdag 17. mai 2008 8517
17 Isbjørn lørdag 17. mai 2008 7990
18 Jerv lørdag 17. mai 2008 7389
19 Lemen lørdag 17. mai 2008 7761
20 Liten skogmus lørdag 17. mai 2008 9117
21 Mår lørdag 17. mai 2008 7808
22 Markmus lørdag 17. mai 2008 7731
23 Mink lørdag 17. mai 2008 6602
24 Mus lørdag 17. mai 2008 6671
25 Oter mandag 14. september 2009 7025
26 Piggsvin lørdag 17. mai 2008 7173
27 Rådyr lørdag 17. mai 2008 7660
28 Rein lørdag 17. mai 2008 7529
29 Rev lørdag 17. mai 2008 7004
30 Rødrev lørdag 19. februar 2011 2763
31 Røyskatt lørdag 17. mai 2008 9965
32 Snok lørdag 17. mai 2008 11262
33 Snømus lørdag 17. mai 2008 9475
34 Stålorm lørdag 17. mai 2008 11632
35 Stor skogmus lørdag 17. mai 2008 8565
36 Svartrotte lørdag 17. mai 2008 8615
37 Ulv lørdag 17. mai 2008 8464
38 Varg lørdag 17. mai 2008 7765