Villmark Bibliotek Leksikon Dyr Villmark - portalen for deg som liker natur og friluftsliv
 
   
Info om shoppen

Shoppen stengte ned i mars 2020 pga virus-situasjonen. I den forbindelse ble mailkontoene sagt opp og betalingsløsningene ble annulert. I tillegg ble alle varene flyttet til et langtids-lager, da det ikke var beregnet at det ville være behov for å ha tilgang til dem på en stund.
Dette betyr at det i utgangspunktet ikke er åpent for bestilling av varer. Det virker som at det er kunder som fremdeles vil bestille varer fra Villmark-shoppen. Derfor er det nå opprett en ny, midlertidig mailkonto hos Google.
Dersom du vil bestille noe kan du nå legge inn bestilling på vanlig måte, og velge bankoverføring som betalingsmåte. Om du heller vil betale med Vipps kan du gjøre dette. Det er viktig at du i tillegg sender en mail til villmarkshop @ gmail.com, som er vår midlertidige mailadresse. Da vil du få telefonnummer å bruke dersom du vil benytte Vipps.

Dyr
Lex_Dyr.jpg
Tittelfilter     Vis antall 
Nr. Artikkeltittel Dato Treff
1 Bever lørdag 17. mai 2008 9412
2 Bjørn lørdag 17. mai 2008 11268
3 Brunrotte lørdag 17. mai 2008 5514
4 Dådyr søndag 23. august 2009 7824
5 Dvergmus lørdag 17. mai 2008 9034
6 Ekorn lørdag 17. mai 2008 7130
7 Elg lørdag 17. mai 2008 6757
8 Fjellrev lørdag 19. februar 2011 2625
9 Flaggermus lørdag 17. mai 2008 8374
10 Gaupe lørdag 17. mai 2008 7922
11 Grevling lørdag 17. mai 2008 7266
12 Hare lørdag 17. mai 2008 6928
13 Hjort søndag 23. august 2009 6828
14 Hoggorm lørdag 17. mai 2008 9283
15 Husmus lørdag 17. mai 2008 9002
16 Ilder lørdag 17. mai 2008 8408
17 Isbjørn lørdag 17. mai 2008 7927
18 Jerv lørdag 17. mai 2008 7334
19 Lemen lørdag 17. mai 2008 7699
20 Liten skogmus lørdag 17. mai 2008 9011
21 Mår lørdag 17. mai 2008 7734
22 Markmus lørdag 17. mai 2008 7678
23 Mink lørdag 17. mai 2008 6560
24 Mus lørdag 17. mai 2008 6622
25 Oter mandag 14. september 2009 6900
26 Piggsvin lørdag 17. mai 2008 7122
27 Rådyr lørdag 17. mai 2008 7602
28 Rein lørdag 17. mai 2008 7462
29 Rev lørdag 17. mai 2008 6947
30 Rødrev lørdag 19. februar 2011 2667
31 Røyskatt lørdag 17. mai 2008 9914
32 Snok lørdag 17. mai 2008 11130
33 Snømus lørdag 17. mai 2008 9334
34 Stålorm lørdag 17. mai 2008 11458
35 Stor skogmus lørdag 17. mai 2008 8462
36 Svartrotte lørdag 17. mai 2008 8508
37 Ulv lørdag 17. mai 2008 8357
38 Varg lørdag 17. mai 2008 7667